Yozgat'tan İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline destek

Yozgat'tan İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline destek

Eğitim Bir -Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Türkiye toplumunun temel değerlerinin dikkate alınmadığı, temel değerlerle çatışan hükümleri içeren bir metin ile ilgili fesih kararının aileye verilen değerin göstergesi olduğunu söyledi.

A+A-

Eğitim Bir -Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Türkiye toplumunun temel değerlerinin dikkate alınmadığı, temel değerlerle çatışan hükümleri içeren bir metin ile ilgili fesih kararının aileye verilen değerin göstergesi olduğunu söyledi.

Eğitim Bir -Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilmesinin isabetli bir karar olduğunu söyledi.

Eğitim Bir -Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Türkiye toplumunun temel değerlerinin dikkate alınmadığı, temel değerlerle çatışan hükümleri içeren bir metin ile ilgili fesih kararının aileye verilen değerin göstergesi olduğunu aktardı.

'YENİ KANUN ÇALIŞMASI BAŞLATILMALIDIR'

İstanbul Sözleşmesi’nin ulusal mevzuattaki uzanımı olan ve onun ruhuyla hazırlanan 6284 sayılı Kanunun ideolojik bakışın eseri olduğu için toplumsal dokumuzla uyumsuz ve kadını korumada etkisiz kaldığını aktaran Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şerefli, “Bu nedenle sosyal paydaşların katılımıyla felsefi açıdan Sözleşme’den daha adil, toplumsal açıdan 6284’ten daha duyarlı, aileyi ve kadını aynı anda koruyacak, erkeği kriminalleştirmeyecek yeni bir kanun için çalışma başlatılmalıdır ya da bu bakış açısıyla mevcut kanun tümüyle gözden geçirilerek yenilenmelidir. Bütün bunlar yapılırken şiddeti azdıracak boşlukların üretilmemesine dikkat edilmelidir” dedi.Miran, Türk toplumunun değerleri ile çatışan sözleşmelere imza atmak yerine gerçekçi faydaların toplumsal hassasiyetimize uygun ulusal düzenlemelerle elde edilmesi gerektiğini vurguladı.

'DAYATMA METNİ OLARAK KALEME ALINMIŞTIR'

Söz konusu sözleşmenin bunun uzağında olduğunu aktaran Şerefli sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul Sözleşmesi de kadına ve aile içi şiddete karşı tedbirler içerdiği için önemli ama bunu yaparken aileyi gözetmediği, eşcinselliğe hukuki dayanak olduğu, din-gelenek-kültürü kriminalleştirdiği ve bunların kökünü kazıma hedefini açıkça ifade ettiği veçhile Türkiye’nin toplumsal değerleriyle çatışan bir metindir. Sözleşme din, gelenek, aile, cinsiyet gibi pek çok konuda marjinal görüşlerin etkisinde kaleme alınmış ve alternatif görüşleri baskılamak için kullanılmıştır. Sözleşme’nin parametrelerinden olan toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim gibi kavramlar kültürel altyapıya saldırı suretinde empoze edilmiştir. Sözleşme ülkelerin milli iradesine saygısız bir şekilde tam anlamıyla bir dayatma metni olarak kaleme alınmıştır. Yanı sıra Türkiye açısından, şiddetin önlenmesi konusunda hem yetersiz olması hem de toplumsal desteğe sahip olmaması nedeniyle etkisiz kalmıştır. Altını özellikle çiziyoruz ki İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’nin imza attığı diğer birçok uluslararası sözleşme gibi Türkiye toplumunun temel değerlerinin dikkate alınmadığı, bilakis bu temel değerlerle çatışan hükümleri içeren bir metindir. Uluslararası sözleşmeler imzalanırken değerler konusunda yüksek hassasiyet gösterilmesi, değerlerle çatışan maddelere çekince konulması, konulamıyorsa sözleşmeye imza atılmaması gereklidir. Sözleşmenin feshi aileye verilen değerin göstergesidir. Bu nedenlerle İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye bakımından feshedilmesi isabetli bir adım olmuştur”

‘KAMUSAL MÜZAKERE SÜRECİNİN TAM ZAMANIDIR'

Öte yandan şiddet olgusunun sağlıklı tartışılmasının önündeki en büyük engel, kadına karşı şiddetle mücadeleyi İstanbul Sözleşmesi’ne indirgeyen ideolojik yaklaşım olduğunun da altını çizen Başkan Şerefli, yeni bir mutabakat metni için akıl yorulması gerektiğini söyledi. 

Şerefli, “Bu yaklaşımın “dokundurtmayız” dediği Sözleşme ortadan kalktığına göre artık meseleyi çok daha geniş boyutlu, çok daha aklıselim bir şekilde ele almanın, sağlıklı bir tartışma zemini üretmenin vakti gelmiştir. Bütün bunları dikkate alarak diyoruz ki, İstanbul Sözleşmesi’nin tahrif ettiği mevzuatın ve tahrip ettiği değerlerin tamiri ile şiddeti kökten önleyecek düzenlemeler ve programların başlatılması için bir kamusal müzakere sürecinin tam zamanıdır” şeklinde konuştu.