Yozgat'ta hayata geçirilecek! İstihdam oluşturulacak

Yozgat'ta hayata geçirilecek! İstihdam oluşturulacak

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, Yozgat İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan KOP Enerji Verimliliği 2021 Projeleri Yozgat’ta hayata geçirilecek.

A+A-

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılında finanse edilen, Yozgat İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan KOP Enerji Verimliliği Projeleri ile jeotermal kaynaklarından maksimum faydanın sağlanmasının yanı sıra enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına okulöncesi ve örgün eğitim öğrencileri ile vatandaşlar bilinçlendirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca 2021 yılı Mali Destek Programı kapsamında Yozgat’ta uygulanacak üç projeye finansman desteği sağlanacak.

Örnek projeler yürütülecek

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Küresel İklim Değişikliği ile birlikte; sürdürülebilir su ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün kendini çok daha fazla hissettirdiğine dikkat çekti.
KOP İdaresi Başkanı Şahin, 2021 yılı Mali Destek Programı kapsamında Yozgat’ta uygulanacak olan projeler ile Yozgat özelinde tüm bölge adına yenilikçi ve örnek projelerin uygumalaya geçirildiğini belirterek, KOP Enerji Verimliliği projeleri ile enerjide devamlılığın sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması ile enerji ve enerji kaynaklarının verimli kullanımının teşvik edileceğini söyledi.

Verimli enerji

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan ‘KOP Enerji Merkezi Projesi’ ile il genelinde enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına okulöncesindan başlamak kaydıyla ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere ve vatandaşlara yönelik bilinçlendirme eğitimleri verileceğini hatırlatan Başkan Şahin projeler hakkında şu bilgileri verdi;
“Bu kapsamda oluşturulacak Yozgat KOP Enerji Merkezi vasıtasıyla öncelikli olarak enerji verimliliğine ilişkin bilincin oluşturulmasını hedefledik. Kurulacak KOP Enerji Merkezi ile okul öncesinden sanayi kuruluşlarına da kadar geniş bir yelpazede enerji verimliliği hakkında bilgilendirme eğitimleri verelerek sanayi kuruluşlarının da mevcut enerji kullanımlarını değerlendirmeleri sağlanacak ve eğitim alan vatandaşlarımıza sertifika verilecek. Böylece daha verimli enerji kullanımı desteklenecek. Halk, esnaf ve sanayi kuruluşlarının enerjiyi verimli kullanmaları sonucunda enerji alanında yaptıkları harcama giderlerinin azalması ve enerji kaynaklarının daha bilinçli kullanılmasını hedefliyoruz. Ayrıca bu merkez vasıtasıyla Güneş ve Rüzgar enerji kaynaklarının katılımcılar tarafından yakından gözlemlenmesinin sağlanması ve bu alandaki bilgi düzeyinin artırılması planlanmaktadır”

“Bogazlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek ‘Enerji Verimliliği Pilot Uygulama ve Araştırma Projesi’ ile enerji kaynaklarının azaldığı günümüzde bu konudaki farkındalıklar arttırılacak. Eğitim yoluyla tasarruf bilincinin kazandırılması ve alternatif enerji kaynaklarından elektrik ve enerji üretiminin uygulamalar yoluyla halka gösterilmesi, yenilikçi malzemelerle ne kadarlık bir tasarruf sağlanabileceğinin araştırılması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Başta projenin yer aldığı Boğazlıyan olmak üzere KOP Bölgesi illerinde uygulanacak projelerin araştırma sonuçlarıyla enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması neticesinde ekonomiye sağlayacağı katkılar göz önüne konulacak. Ayrıca Meslek lisemizde yetişen öğrencilerimizin özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerine ilişkin bilgi ve deneyimi artırılarak bu alandaki ara eleman ihtiyacı karşılanacak”

İstihdam oluşturulacak

“Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek ‘KOP Yerköy Jeotermal Su Depolama Ve Otomasyon Sistemi Kurulması Projesi’ ile Yozgat’ın jeotermal enerji kaynaklarından maksimum fayda sağlanması ve bu potansiyelden azami ölçüde yararlanması temel hedef olarak belirlenmiş durumda. Yerköy’de yer alan jeotermal üretim kuyularına yönelik jeotermal su biriktirme ve dağıtım deposu, dağıtım hattı ve scada-otomasyon sistemi oluşturularak üretim süreçlerinde jeotermal kaynak kullanımının yaygınlaştırılmasına ve jeotermal enerjiye yönelik yenilikçi ve hibrit uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlanacak. Projede, izolasyonlu boru hatları, sıcak su dağıtım ve biriktirme deposu yapılması sayesinde debi ve ısı kayıplarının minimize edilmesi sağlanırken, dağıtım deposuna kurulacak scada-otomasyon sistemi ile jeotermal suların kontrollü ve ölçülebilir şekilde tesislere verilmesi sağlanacak. Bu sayede Yerköy’de konut ısıtma, tarım-gıda ve sağlık turizmi gibi yeni yatırımların artması, il ve bölge ekonomisinin gelişimine ve yeni istihdam olanaklara katkı sağlanacak.”

Yozgat Hakimiyet