Yozgat'ın risk haritası hazırlanıyor

Yozgat'ın risk haritası hazırlanıyor

İllerin Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarında aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 61 ilin afet riski planı tamamlandı.

A+A-

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan İllerin afet risk planlarında sona gelindi. Yozgat’ta çalışmalar tamamlanırken, raporun önümüzdeki günlerde paylaşılacağı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarında aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 61 ilin afet riski planı tamamlanırken, 20 ilin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

İllerin afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı İRAP çalışmalarında deprem, taşkın- sel, kütle hareketleri ve endüstriyel kazalar başta olmak üzere iklim değişikliğinin etkileri gibi pek çok afet türü çalışıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020'de başlayan ve valilikler başkanlığında, Afad il müdürlükleri tarafından kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yürütülen İRAP çalışmalarında sona gelindi. 289 akademisyenin destek verdiği çalışmalar kapsamında, 61 ilin planı tamamlanırken, 20 ilin ise yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

HER TÜRLÜ SENARYO ÇALIŞILDI

İllerin afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı İRAP çalışmalarında deprem, taşkın- sel, kütle hareketleri ve endüstriyel kazalar başta olmak üzere iklim değişikliğinin etkileri gibi pek çok afet türü çalışıldı. Çalışılan afet türleri her ilin kendi fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel şartları ile geçmişte yaşamış olduğu afetler göz önüne alınarak belirlendi. Çalışma kapsamında Zonguldak'ta 'tasman', Konya'da 'obruk', Nevşehir'de 'jeomedikal afetler' gibi bazı iller özelinde yoğun olarak yaşanan afetler de ele alındı. İRAP çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurum kuruluşların temsilcileri ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşan 'İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturuldu.

AMAÇ, CAN VE MAL KAYIPLARINI ÖNLEMEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin dayanıklılığını/dirençliliğini desteklemeye yönelik yapılan İRAP'lar, illerde güvenle yaşamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can, mal kayıplarını azaltmak- önlemek, afet risk azaltma bilincini oluşturmak, paydaşlar arasındaki iş birliğini artırmak, afet sonrasında müdahale ve iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak ve kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanıyor. İRAP'ların içeriğinde, ilin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri, izleme ve değerlendirme bölümleri bulunduğu bulunuyor.
Bu bölümlerin hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi tarafından il afet ve acil durum müdürlükleri için hazırlanan 'İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Kılavuzu'ndan faydalanılıyor. 

Yozgat Hakimiyet