Yozgat'ı yakından ilgilendiriyor! Köklü bir değişikliğe gidildi

Yozgat'ı yakından ilgilendiriyor! Köklü bir değişikliğe gidildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığı ve izlenebilirliği konusunda önemli adımlar atarak göçer hayvanlar, koyun ve keçi türü sığırların tanımlanması, tescili ve izlenmesine yönelik üç ayrı yönetmelikte değişikliklere imza attı.

A+A-

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığı ve izlenebilirliği konusunda önemli adımlar atarak göçer hayvanlar, koyun ve keçi türü sığırların tanımlanması, tescili ve izlenmesine yönelik üç ayrı yönetmelikte değişikliklere imza attı. Bu kapsamlı düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemelerle birlikte, hayvanların tanımlı ya da tanımsız olma durumuyla ilgili yeni bir sınıflandırma sistemi hayata geçirildi. Artık özgün tanımlama numarası ile tanımlanmamış veya daha önce tanımlandığı halde numarası tespit edilemeyen hayvanlar "tanımsız hayvan" olarak kabul edilecek.

Hayvan sahipleri, hayvanın aynı özgün tanımlama numarasına sahip olup olmadığını beyan etmekle yükümlü tutulacak. Beyanın yapılamadığı durumlarda hayvan sahiplerinin taahhütname vermesi gerekecek; aksi takdirde hayvanlar "tanımsız hayvan" olarak kabul edilecek ve bu durumda Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlar, yeni tanımlama numarasını içeren kulak küpesi ile tanımlanacak, bu da hayvan izleme sürecini daha etkin hale getirecek bir önlem olarak öne çıkıyor. Bu düzenlemeler, sektördeki denetim ve izleme süreçlerini güçlendirerek hayvan sağlığını koruma hedefine katkıda bulunmayı amaçlanıyor.

Yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte hayvan sahiplerinin sorumlulukları güçlendirilirken, yeni tanımlama yöntemleri sayesinde izlenebilirlik artırılarak sektördeki denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılması hedeflenmektedir. Böylece, Türkiye'nin hayvancılık sektörü daha güvenilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşarak ulusal hayvan sağlığı standartlarına uyum sağlayacak.

İlgili Haberler