Yozgat'a proje çağrısı! 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Yozgat'a proje çağrısı! 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Yozgat Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) İl Müdürü Mustafa Işık, yaptığı açıklama ile “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” Temalı Proje Teklif Çağrılarına çıkıldığını bildirdi.

A+A-

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığı, İmalat sanayi sektörlerinde; Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; Modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulabilmesi hedefiyle KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklifi Çağrılarına çıktı.


Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde; hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata – bakım – stok masrafları azaltılabilmektedir. 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrılarının amacı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”dir.

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ İşletmeleri; Aşağıda yer alan imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek, üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için KOSGEB Yozgat Müdürlüğüne proje başvurusu yapabileceklerdir.

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:1-Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı.2-İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti.3-İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri.4-İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri. 5-Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri.6-İmalat Sanayinde Siber Güvenlik. 7-İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri. 8-İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri.


DESTEK ORANI VE ÜST LİMİTLERİ


KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programının Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir. Proje Teklif Çağrısı kapsamında başvuru yapılan projesi Değerlendirme kurulunca uygun bulunan işletmelere, işletme başına azami 300.000.-TL’ye kadar geri ödemesiz, azami 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000.- TL’ye kadar destek verilebilecektir.


PROJE TEKLİF ÇAĞRILARINA BAŞVURU


KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2019 veya 2020 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesi onaylı olan işletmeler, 2021-01 veya 2021-02 no’lu Proje Teklif Çağrılarını inceledikten sonra www.kosgeb.gov.tr adresinde sağ üst menüde yer alan “E-hizmetler” linkini tıklayıp işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek proje başvurularını yapabileceklerdir. İşletmeler, Proje teklif çağrılarının yalnızca birisi için başvuru yapabilecektir.

Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir. Başvurular en geç, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Proje çağrısı için, 07 Nisan 2021 tarihinde başvuruya açılan, KOBİ Bilgi sistemi 17 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır.

Son başvuru tarihi ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan Proje Başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Müdürlüğümüze Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif durumda olmaları gerekmektedir. KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında çağrıya çıkılan ” 2021 / 01-02 nolu Proje Teklif Çağrıları” hakkında detaylı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir.”