Yozgat'a çağrı! 750 bin TL'ye kadar destek verilecek

Yozgat'a çağrı! 750 bin TL'ye kadar destek verilecek

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, İşletmelerin sebze ve meyve zayiatını azaltmak için soğuk zincir oluşturmaları sürecinde 750 bin TL'ye kadar destek verileceğini söyledi.

A+A-

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, İşletmelerin sebze ve meyve zayiatını azaltmak için soğuk zincir oluşturmaları sürecinde 750 bin TL'ye kadar destek verileceğini söyledi.

KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, yaptığı açıklamada KOSGEB İdaresi  Başkanlığı,  küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanması amacıyla,  Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programını uygulamaya başladığını ifade etti.

Işık, “Bu destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KBS’de kayıtlı, aktif durumda olması ve Toptancı Hallerinde faaliyet gösteren Tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile bu alanda faaliyet gösteren lojistik firması olması gerekmektedir. Bu Destek Programında, Finansal Kiralama Kuruluşu tarafından işletmeye kiralanan yerli malı soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünitenin KDV hariç bedeli için finansal kiralama faiz/kâr payı masraflarına KOSGEB tarafından belirlenen koşullarda destek verilir.  Destek programının süresi işletme için üç yıldır. Destek programı kapsamında, desteğe konu Finansal Kiralama Kuruluşlarına işletme geri ödemelerinin vadesi, ilk 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 aydır. Destek programı kapsamında finansal kiralama faiz/kâr payı masrafları için işletmelere geri ödemesiz olarak azami 750.000.-TL’ye kadar, Soğuk hava ünitesi için azami 150.000.-TL’ye kadar  destek sağlanır. Destek programı kapsamında işletmeye finansal kiralama faiz/kar payı için sağlanacak destek oranı, her bir ürün için azami 10 destek puan oranıdır. Destek programı kapsamında işletmenin azami 1 (bir) adet soğuk hava ünitesi ve/veya azami 10(on) adet soğutucu frigorifik kasa/ünite finansal kiralamaları desteklenir. Soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünitesi yeni ürün olmalıdır. İkinci el ürünlerin kiralanması desteklenmeyecektir. Destek programına işletme başvuruları, Finansal kiralama sözleşmesi öncesinde Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Başvuru Formu ile KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılır ve onaylanır. Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih destek programı başvuru tarihidir. Başvurusu kabul edilen işletmeye KBS üzerinden bildirim yapılır. İşletme bu bildirimin ardından protokole taraf Finansal Kiralama Kuruluşu ile bu destek programı ve protokole uygun olarak finansal kiralama sözleşmesini imzalayarak Destek Sürecini başlatır. Destek ödemeleri ise işletmelerin destek ödeme talebi ile işletme adına ilgili finansal kiralama kuruluşunun banka hesabına yapılır. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir.” İfadelerini kullandı.