Yozgat İl Sağlık Müdürü Şahin: Afetler sonrası çevre dengesi bozulabiliyor

Yozgat İl Sağlık Müdürü Şahin: Afetler sonrası çevre dengesi bozulabiliyor

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve salgın riskini azaltmak, afet ve olağandışı durumlar için sağlık ekiplerinin “Çevre Sağlığı” adı altında sahada hizmet vereceğini açıkladı.

A+A-

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, her yıl 3-9 Eylül tarihlerinde idrak edilen Halk Sağlığı Haftası’nın 2021 yılı temasının “Afet ve Olağandışı Durumlarda Çevre Sağlığı Hizmetleri” olarak belirlendiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve salgın riskini azaltmak, afet ve olağandışı durumlar için sağlık ekiplerinin “Çevre Sağlığı” adı altında sahada hizmet vereceğini açıkladı.

“ÇEVRE SAĞLIĞI ZARARLI ETKİLERİN BELİRLEMESİNİ AMAÇLAR”

İl Müdürü Şahin, Türkiye’de her yıl halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla 3-9 Eylül tarihlerinin “Halk Sağlığı Haftası” olarak kutlandığını belirterek, “Halk Sağlığı Haftasının 2021 yılı teması ‘Afet ve Olağandışı Durumlarda Çevre Sağlığı Hizmetleri’ olarak belirlenmiştir. ‘Çevre Sağlığı’, hızla artan dünya nüfusu, hızlı kentleşme ve endüstrileşme, kaynakların kontrolsüz bir şekilde kullanılması ve tüm bu süreçler sonucunda ortaya çıkan zararlı etkenlerin belirlenmesini amaçlar. Tüm canlıların sağlığını kontrol etmek ve bu zararlı bileşiklerin en aza indirilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını hedefleyen bir bilim dalıdır. Afetlerde toplum sağlığını etkileyebilecek zararlı etkenlerin belirlenmesi, çevresel koşulların kontrol altına alınarak, başta salgınlar olmak üzere, pek çok sağlık risklerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir” dedi.

“AFETLER SONRASI ÇEVRE DENGESİ BOZULABİLİYOR”

Afetlerde ve diğer dönemlerde verilen çevre sağlığı hizmetleri arasında nitel fark olmadığını ifade eden Dr. Şahin, “Afetlerden sonra, fizik ve sosyal çevrede var olan çevre dengesi bozulabilmektedir. Nüfus kitleler halinde yer değiştirebilmekte, çevre ve sağlık bakım hizmetleri alt yapısı hasar görerek bu hizmetler kesintiye uğrayabilmekte, çevrede özel birtakım kirlenmeler oluşabilmekte ve bütün bunlar toplum yaşamını riske edebilmektedir. İklim değişikliğine bağlı olarak doğal afet sayısındaki artışlar, birçok çalışma tarafından ortaya konmuş bir gerçektir. Özellikle iklim değişikliğinden dolayı daha da kötüleşen, sıklığı ve şiddeti artan afetler, neden oldukları can kayıplarının yanında ekonomik, sosyal ve çevresel kayıpları da beraberinde getirmektedir. Dünyada 1995-2015 yılları arasında iklim-hava kaynaklı doğal afetlerden nüfusun en fazla etkilendiği olaylar olarak bakıldığında sel afeti yüzde 56 ile birinci sırada, kuraklık yüzde 26 ile ikinci, fırtına yüzde 16 ile üçüncü ve aşırı sıcaklıklar yüzde 2 ile dördüncü sırada yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.

“ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN SORUMLULUĞU ÖNEMLİ”

Yozgat İl Müdürü Şahin şunları kaydetti:

“Afet ve olağandışı durumlarda Sağlık Bakanlığının Çevre Sağlığı Hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamanın yanı sıra, çevre sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çevre sağlığını tehdit eden unsurları belirlemektedir. Aynı zamanda gerekli izlemleri yapmak, denetlemek, çevre sağlığı etki değerlendirme çalışmalarına katılmak gibi önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı yurdun en ücra köşelerine kadar ulaşan personeliyle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde çok farklı unvan ve meslek sınıfından oluşan profesyonel personel, ekip ruhu içerisinde hizmet vermektedir. Bu ekiplerden biri de yıllara dayanan saha tecrübeleri ve teknik donanımları ile çevre sağlığı ekiplerimizdir. Son yıllarda ülkemizde yaşanan afet ve olağan dışı durumlar, çevre sağlığı hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.”

Yozgat Hakimiyet