Yozgat Bozok Üniversitesi sınıfta kaldı! 12 basamak birden geriledi

Yozgat Bozok Üniversitesi sınıfta kaldı! 12 basamak birden geriledi

Türkiye'de ki üniversitelerin akademik performans sıralaması belli oldu. Yozgat Bozok Üniversitesi, University Ranking by Academic Performance (URAP) 2022-2023 Türkiye genel sıralamalarında 12 basamak birden gerileyerek 90’ıncı oldu.

A+A-

Yozgat Bozok Üniversitesi, University Ranking by Academic Performance (URAP)’ın verilerine göre 12 basamak geriledi. 2020 ve 2021 yılında üniversiteler sıralamasında 78’inci sırada olan Yozgat Bozok Üniversitesi, 2022 yılında 90’ıncı sıraya yer aldı.

Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı veriler kullanılarak, makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, uluslararası iş birliği gibi ölçütler üzerinden oluşturulan URAP sıralamalarında geçtiğimiz yıl 179 üniversite arasında 78. olan Yozgat Bozok Üniversitesi, bu yıl 183 üniversite arasında kendisine 90. sırada yer buldu.

Yozgat Bozok Üniversitesi URAP 2022-2023 Türkiye sıralamasında Makale Puanı 104.9 Atıf Puanı 123, Bilimsel Dokuman Puanı 116,7, Doktora Puanı 25,87. Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı 49.26, Uluslararası İşbirliği Puanı 63.97, Yurtiçi İşbirliği Puanı 49.74, TÜBİTAK Proje Puanı 30.51, toplamda 564.1 puan aldı.
URAP tarafından her yıl düzenli olarak ülke ve dünya bazında üniversiteler arası sıralama oluşturuluyor.

Türk üniversiteleri arasında makale üretimi ve atıf sayılarının başat konumda olduğu, doktora mezunlarından TÜBİTAK’tan alınan proje sayılarına kadar toplam 15 göstergenin baz alındığı bir değerlendirme sistemi kullanılıyor.

URAP Türkiye sıralamasında 2009 yılından bu yana kullanılan 9 göstergeye, bu yıl 6 yeni gösterge eklenerek toplam gösterge sayısı 15’e çıkarıldı. Üniversitelerin TÜBİTAK proje sayıları, Türkiye’deki ve dünyadaki üniversitelerle ortak makale sayısı URAP göstergelerine eklendi.

Bu kapsamda üniversiteler bu yıl, makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, uluslararası ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen uluslararası ortak makale sayısı, yurt içi ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen yurt içi ortak makale sayısı, TÜBİTAK’tan alınan proje sayısı, öğretim üyesi başına düşen TÜBİTAK’tan alınan proje sayısı göstergelerinde sıralandı.

Üniversitelerin diğer üniversiteler ile yurt içi ve uluslararası ortak çalışma yapabilme becerilerini ölçmek amacıyla yurt içindeki üniversitelerle ortak makale sayısı ve diğer ülke üniversiteleriyle ortak makale sayısı da URAP göstergeleri arasına eklendi.

URAP Türkiye sıralamasında yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı. 

Yozgat Hakimiyet