Yiğitler diyarı Yozgat Büyükşehir mi olacak? Yozgat’ı heyecanlandıran tarihi değişiklik kapıda

Yiğitler diyarı Yozgat Büyükşehir mi olacak? Yozgat’ı heyecanlandıran tarihi değişiklik kapıda

AK Parti'nin yeni yerel yönetim stratejisi çerçevesinde, Yozgat dahil 51 ilin daha büyükşehir belediye statüsüne yükseltilmesi planlanıyor.

A+A-

AK Parti'nin yeni yerel yönetim stratejisi çerçevesinde, 51 ilin daha büyükşehir belediye statüsüne yükseltilmesi planlanıyor. Bu kapsamlı adım, kentlerin bütünsel planlama ve daha etkin yönetimini amaçlıyor ve Yozgat gibi iller bu değişiklikle daha büyük bir kentsel gelişim sürecine girecekler.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti'nin yeni yerel yönetim çalışmasında 51 ilin daha büyükşehir belediyesi olması hedefleniyor. Bu değişiklikle birlikte, kentlerin tümünün entegre bir şekilde planlanması sağlanacak ve vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanlığı yanı sıra kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için de oy kullanabilecekler.

Eğer düzenleme yasalaşırsa, 51 ilde seçilecek büyükşehir belediye başkanları, ilin tamamını yönetme sorumluluğunu üstlenecekler. Mevcut sistemde ise il belediye başkanları yalnızca merkezi yönetiyorlar ve ilçe belediyeleriyle herhangi bir bağları bulunmuyor. Bu değişiklikle birlikte, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yeni yetki alanları belirlenecek.

Vatandaşlar, 30 büyükşehirde olduğu gibi hem büyükşehir belediye başkanlığı hem de kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için oy kullanabilecekler. Bu düzenleme, özellikle belediyeler arasında gelir adaletsizliğini gidermeyi amaçlıyor. İlçe belediyelerinin gelirlerini artırmak için yolcu ve yük terminalleri yapma, otopark yapma, işletme ve işlettirme, ruhsat verme yetkisi ile mezarlık hizmetleri, toptancı hali ve mezbaha yapma yetkisi verilmesi düşünülüyor. Büyükşehir belediyeleri ise her ölçekteki imar ve parselasyon planlarını yapacaklar. Ayrıca ulaşım ve ana yol yapımı da büyükşehirlerin sorumluluğu altında olacak.

Ayrıca, belediyelere genel bütçeden verilen vergi gelirlerinde de yeni bir düzenleme yapılacak. Mevcut düzenlemede, nüfus, yüzölçümü ve şehirde bulunan sanayi kuruluşlarına göre pay dağılımı yapılıyordu. Ancak bazı iller, sanayi, turizm ve tarım gibi alanlarda öne çıkmalarına rağmen hak ettikleri geliri alamıyorlardı. Yeni sistemle birlikte bu adaletsizlik önlenmeye çalışılacak.

Bu önemli değişiklik, Yozgat ve benzeri illerin yerel yönetimlerde daha koordineli ve etkin bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. AK Parti'nin yeni stratejisi ile birlikte, kentlerin gelişimine daha fazla odaklanacak ve vatandaşların yerel yönetimler üzerindeki etkisi artacak gibi görünüyor.

İlgili Haberler