Ahmet Emin Seyhan

Ahmet Emin Seyhan

Üç yerin batması kıyamet alameti midir?

A+A-

Bazı rivâyetlerde kıyâmet kopmadan önce dünyanın üç ayrı bölgesinde “yere batma olaylarının yaşanacağı” haber verilmektedir.


Kur’an-ı Kerim’de ise bu şekilde “üç yerin batmasıyla ilgili” herhangi bir bilgi mevcut değildir.
Söz konusu rivâyetlere dayanarak bunun imkân dâhilinde olduğunu söyleyen ve bunları “kıyâmet alâmeti” olarak değerlendirenler çok olmuştur.


Kanaatimizce bu tür tabiat olaylarının “kıyâmet alâmetleri”yle ilişkilendirilmesinin sebebi, insanlarda uyandırdığı “korku, kaygı ve merak nedeniyle”dir.


Zîra insanlar, büyük hâdiselerin öncesinde olağandışı bazı şeylerin yaşanabileceği konusunda oldukça hassastırlar. Bu şekilde “yere batma konusuyla” insanların dikkatleri anlatılanlar üzerine çekilmekte ve çok daha rahat iknâ edilebilmeleri mümkün olmaktadır.


Nitekim “Kıyâmetin yaklaştığının büyük işaretlerinden biri de bu yere batma olaylarıdır” denilmek sûretiyle “verilmek istenen mesaj” için “insanlarda zihni bir altyapı oluşturulmakta ve “diğer alâmetleri” veya “söylenenleri” çok daha rahat kabul etmelerine imkân sağlanmaktadır.


Sonuç olarak, kıyâmet kopmadan önce dünyanın üç ayrı bölgesinde yere batma hadiselerinin yaşanacağını haber veren rivayetler metin olarak problemlidir ve bunun “kıyâmet alâmetleriyle” ilişkilendirilmesi doğru değildir.  (28.11.2007)
 

Önceki ve Sonraki Yazılar