Ahmet Emin Seyhan

Ahmet Emin Seyhan

Türkiye’de Nükleer Santraller Derhal İnşa Edilmelidir!

A+A-

Daha öncede belirttiğimiz üzere ekonomik anlamda dünya ile rekabet edebilmek, gelişme ve kalkınmayı sürdürebilmek ve yeni istihdam alanları açabilmek için “ucuz enerjiye” veya “enerjinin ucuza mal edilmesine” ihtiyaç vardır.

Batılı ülkeler, yıllardır gelişmiş teknolojik ürünler kullanmakta, alternatif yol ve yöntemlerle üretime devam etmektedir. Onlar, nükleer santraller inşa ederek enerjiyi daha ucuza mal etmekte ve ekonomilerini güçlendirmektedir. Mesela günümüzde küçücük Fransa’da bile 70’den fazla nükleer santral varken ülkemizde bir tanesinin bile yapılmasına karşı çıkanlar kesinlikle art niyetlidir. Bunlar ülkenin kalkınmasını istemeyen dış ve iç güçlerin/düşmanların “gönüllü (!) taşeronlarıdır.”

Rusya’da 1986 yılında tedbirsizlik, dikkatsizlik ve ihmal sonucu yaşanan “Çernobil faciasını” veya Japonya’da deprem sonrası yaşanan “nükleer santraldeki sızıntıyı” bahane ederek kamuoyu oluşturmaya çalışmak, nükleer santrallerin inşasına karşı çıkmak veya geciktirmek yanlıştır. Böyle bir tavır içinde olanlar kesinlikle “gerçek vatansever” değildir.

Zira en son teknolojiyle yapılan nükleer santrallerde herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Olsaydı gelişmiş ülkelerin bu teknolojiyi derhal terk etmeleri gerekirdi. Ama onlar böyle yapmazken Türkiye’de nükleer santrallerin yapılmasına karşı çıkmak, gelişmekte olan ülkelerin önüne engeller çıkartmak, “çevrecilik masalları”nın arkasına saklanarak gerçek niyetlerini gizlemeye çalışmak doğru değildir. Zira dışarıdan desteklenen/fonlanan taşeron örgütlere kanmak, ülkenin gelişip kalkınmasını geciktirmek ve yeni nesillerin sefalet içinde yaşamalarına zemin hazırlamak doğru değildir. 

Çünkü Suriye’de, Irak’ta veya dünyanın herhangi bir yerinde “masum insanların haksız yere öldürülmelerine” sessiz kalanların birden bire çevreci kesilmeleri, “hayvansever” ve “ağaçsever olmaları” ve bu tür söylemlerle gençleri kandırmaya çalışmaları gerçeklikten ve inandırıcılıktan epey uzaktır. Bize göre insanları sevmeyenlerin çevreyi/bitkileri/hayvanları sevdikleri iddiası palavradır, lakırtıdır, düpedüz yalandır ve göz boyamadan başkası değildir.

Sonuç itibarıyla, tüm gelişmiş ülkelerde bulunan nükleer santrallerin en moderninin, en gelişmişinin ve en iyisinin ülkemizde de inşa edilmesi elzemdir/zarurettir/kaçınılmazdır. Enerjiyi çok daha ucuza mal ederek kaliteli mallar üretmek, böylece dünyada rekabet edip ülkeyi kalkındırmak yerine ucuz retoriklerle nükleer santrallerin yapımına karşı çıkmak haktan, adaletten ve insaftan uzak söylemlerdir. Böyle yapanların ülkelerini, gelecek nesilleri veya çevreyi sevdikleri iddiası ise resmen kuyruklu yalandır. (13.06.2014)

Önceki ve Sonraki Yazılar