Türkiye'de mutluluğun sırrı araştırıldı: Evliler mi daha mutlu, yoksa bekarlar mı?

Türkiye'de mutluluğun sırrı araştırıldı: Evliler mi daha mutlu, yoksa bekarlar mı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son dönemde gerçekleştirdiği sosyal araştırmalar, toplumun yaşam memnuniyeti hakkında ilginç istatistikler sunmaya devam ediyor.

A+A-

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son dönemde gerçekleştirdiği sosyal araştırmalar, toplumun yaşam memnuniyeti hakkında ilginç istatistikler sunmaya devam ediyor. TÜİK'in en son yayınladığı "Yaşam Memnuniyeti" araştırmasına göre, 2021 ve 2022 yılları arasında yaşam memnuniyeti istatistiklerinde ilginç değişiklikler yaşandı.

2021 yılında mutlu olduğunu beyan eden 18 yaş ve üzeri bireylerin oranı %49,3 iken, 2022 yılında bu oran %49,7'ye yükseldi. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise 2021'de %16,6 iken, 2022'de %15,9'a düştü. Bu verilere göre toplumun genel mutluluk seviyesi artış gösterdi.

endorfin-min.jpg

Cinsiyet bazında incelendiğinde, erkekler arasında mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2021 yılında %43,9 iken, 2022'de %46,5'e yükseldi. Kadınlarda ise bu oran, 2021'de %54,6 iken, 2022'de %52,7'ye geriledi. Kadınların erkeklere göre daha mutlu olduğu söylenebilir, ancak 2022 yılında kadınların mutluluk oranı bir önceki yıla göre %1,9 azaldı. Erkeklerde ise mutluluk oranı %2,6 artarak %46,52 oldu.

Yaş gruplarına göre bakıldığında, 65 yaş ve üzeri bireylerin mutluluk oranının 2021'de %56,2 iken, 2022'de %57,7'ye yükseldiği görülüyor. Diğer yaş gruplarına göre daha mutlu oldukları gözlemleniyor.

Eğitim seviyelerine göre incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek mutluluk oranının %52,7 ile ilkokul mezunu bireyler arasında olduğu görülüyor. İlkokul mezunu grubunu sırasıyla %51,7 ile hiç okul bitirmeyenler, %48,3 ile lise ve dengi okul mezunları, %48,2 ile yükseköğretim mezunları ve %46,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler izliyor.

Evlilik durumuna göre incelendiğinde, evli bireylerin evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görülüyor. 2022 yılında mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı %54,5 iken, evli olmayanlarda bu oran %40,4 olarak kaydedildi. Ayrıca, evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin %51,0'inin, evli kadınların ise %57,9'unun mutlu olduğu görüldü.

TÜİK'in bu araştırması, Türkiye'deki yaşam memnuniyeti ve mutluluk seviyeleri hakkında önemli bilgiler sunuyor ve toplumun farklı kesimleri arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor.

İleri Gazetesi

İlgili Haberler