Ahmet Emin Seyhan

Ahmet Emin Seyhan

Tövbe kapısının kapanması kıyamet alamet midir?

A+A-

Kaynaklarda yer alan bazı rivâyetlerde güneşin batıdan doğmasından sonra uzunluğu yetmiş yıllık bir yol olan “tevbe kapısının kapanacağından” söz edilmekte, bunun “kıyâmetin bir alâmeti" olduğu belirtilmekte ve arkasından da En’âm sûresindeki âyet-i kerîmeye işaret edilmektedir.


Kur’an-ı Kerim’de ise ne böyle bir tevbe kapısından ne de onun “kıyâmetin bir alâmeti” olduğundan söz edilmektedir.


Kanaatimizce bu rivâyetler sahih kabul edilecek olursa, sembolik bir anlatımından söz edilebilir.
Hz. Peygamber, ansızın kopacak kıyâmete insanları hazırlarken “güneşin batıdan doğmasıyla tövbe kapısının da kapanacağını” bu şekilde ifâde etmiş olmalıdır.


Zîra “böyle son anda yapılacak tövbenin” geçerli olmayacağı konusunu insanlara temsîlî bir unsur ile anlatması hem daha kolay hem de daha anlaşılırdır.


Sonuç olarak, kıyâmet kopmadan önce “güneşin batıdan doğacağı” ve “tevbe kapısının kapanacağı” şeklindeki rivayetler sembolik ifadelerdir. Bu konunun “kıyâmet alâmetleriyle” ilişkilendirilmesi de doğru değildir. (07.12.2007)
 

Önceki ve Sonraki Yazılar