SORGED'den Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

SORGED'den Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

“Genç Değişim, Genç Gelişim” başlıklı proje çerçevesinde “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlendi.

A+A-

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde ve Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen “Genç Değişim, Genç Gelişim” başlıklı proje çerçevesinde “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlendi.

egitim-2.jpg

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz yaptığı açıklamada “Bu eğitim, gençler arasında proje yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmalarını sağlamak, proje tasarlama, yazma ve yürütme konusunda beceriler kazanmak amacıyla düzenlenmiştir. Günümüzde artık proje yazabilen ve yürütebilen gençler daha kolay istihdam edilebiliyor. Birçok kurum, kuruluş ve STK proje koordinatörü ve proje asistanı arıyor. Kendi mesleğinin yanında farklı becerilere sahip olmak ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek gençleri herkesten farklı kılıyor. Eğitim ile gençler, sadece proje yazmayı öğrenmedi. Uygulanan yenilikçi yöntemlerle, takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme, problem çözme ve sunum yapma becerileri gibi kazanımlarda elde ettiler. Eğitimde, fon veren kuruluşlar, proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formlarını tanıma gibi birçok konuda yeterlilikleri arttı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde düzenlenen projeler hakkında gençlere kapsamlı bilgi verildi” diye konuştu.