SORGED Başkanı Oğuz açıkladı! Yeni bir eğitim programı daha

SORGED Başkanı Oğuz açıkladı! Yeni bir eğitim programı daha

Sorgun Gençlik Derneği, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, “Genç Değişim, Gelişim” başlıklı proje çerçevesinde “Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi” düzenleyecek.

A+A-

Sorgun’da faaliyetini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, “Genç Değişim, Gelişim” başlıklı proje çerçevesinde “Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi” düzenleyecek.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, yaptığı açıklamada gençlere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Uğuz, “Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanabilir. Gönüllüler; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, iyi beşerî ilişkiler, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip olabileceği gibi, bu nitelikleri taşımadığı halde toplum için bir şey yapmak isteyen bireyler de olabilir. Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak “gönüllü” olmasıdır.”dedi.

GÖNÜLLÜLÜK BİREYE NELER KAZANDIRIR?

“ Gönüllü olarak yapılan etkinlikler, sonunda bir kazanç beklentisi güdülmese de, bireylere çeşitli nitelikler kazandırabilir.” diyen Uğuz, “Özellikle, henüz öğrencilik aşamasında olan, meslek yaşamına atılmamış ya da profesyonel yaşamdan uzak, toplumsal işbirliği deneyimi olmayan vb. bireyler için, bir STK bünyesinde diğer gönüllü ve profesyonel ekiple birlikte çalışmak, bireyin başka toplumsal projelerde kendine güveninin artmasını sağlayacaktır. Toplum yararına gönüllü çalışan bireylerin toplum içindeki saygınlığı artabilir ve toplum tarafından takdir edilebilir. Bu saygı ve takdir, gönüllünün hizmet götürdüğü hedef gruplardaki bireyler tarafından gösterilebileceği gibi, sivil toplum camiası ya da toplumun geneli tarafından da ifade edilebilir. Gönüllüler, diğer bireylerin toplumsal çalışmalara katkı sağlaması açısından da örnek oluşturur. Gönüllünün gördüğü saygı ve takdir, hiç bir şekilde, hizmet götürdüğü grubun bireylerinden ya da diğer insanlardan kendini daha üstün görme hakkını vermez. ‘Alçakgönüllülük’, gönüllülüğün erdemlerinden biri olmalıdır. Eğitim programında katılımcılar tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlanacak. Gönüllülük ve sivil toplum konusunda farkındalık kazanacak ve gençler toplumsal sorunların çözümüne yönelik STK’larda gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon kazanmaları beklenmektedir.”diye konuştu. 

Yeniufuk