Ahmet Emin Seyhan

Ahmet Emin Seyhan

Şeref Yoksunları

A+A-

Kur’ân-ı Kerîm ve sahih sünnetin küllî kaidelerinin insan onuruna/şerefine verdiği değeri görmek isteyenlerin bu iki kaynağa doğru anlamaları gerekir. Bu iki temel kaynak, insanlara “şeref yoksunu” kimselerin bazı özellikleri hakkında bir takım bilgiler verir ve öyle kimselerden olmamalarını tavsiye eder.

Bu yazımızda mezkur kimselerin bazı özelliklerini ortaya koyarak masum insanları uyarmaya çalışacağız.

Şöyle ki, evrensel ve şaşmaz hukuk ilkelerinin yanında değil de gücün ve silahın yanında yer alan kişiler inançları ne olursa olsun “şeref yoksunudurlar.”

Masum insanlar katledilirken çıkarlarının/menfaatlerinin peşinde koşanlar şeref yoksunudurlar.

Yalan yere şahitlik eden ve utanmadan iftira atanlar şeref yoksunudurlar.

Zalime destek olan ve mazluma yalnız bırakanlar şeref yoksunudurlar.

Hakkı, adaleti ve doğruluğu savunmaktan vazgeçip zevklerinin peşinden koşanlar şeref yoksunudurlar.

Elinde belge, bilgi, delil ve somut kanıtlar olmadan başkaları hakkında kötü konuşan ve iftira atanlar şeref yoksunudurlar.

Elinde kesin, sağlam ve güvenilir deliller olmaksızın zalimlere arka çıkan, suçlulara destek olan ve onları bilerek ya da bilmeksizin ısrarla savunanlar şeref yoksunudurlar.

Gerçeklerin üzerini örten ve yalanlara sarılanlar şeref yoksunudurlar.

Fabrika gibi yalan üreten, sonra da kendi uydurdukları yalanlara kendileri inananlar şeref yoksunudurlar.

İnsanların ellerindekilerine gözlerini diken, bunları haksız yere ele geçirmek için adaletten ayrılan, hazzı, zevki, gücü ve şehveti önceleyenler şeref yoksunudurlar.

Söz verip de sözünde durmayan, emanete hıyanet eden, hırsızlık yapan, insanların mallarını gasp eden ve bilerek hainleri savunanlar şeref yoksunudurlar.

Anne ve babası aleyhine de olsa doğruyu söylemeyen, kendi bencil arzularını ilahlaştıran, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların peşinden gidenler şeref yoksunudurlar.

Hak etmediği alanlarda kendilerine haksız ayrıcalık/imtiyaz bekleyenler şeref yoksunudurlar.

Liyakat ve fazilet esaslı görevlendirmelerden daha ziyade yandaşlarını ve dostlarını kayıran, bunları haksız yere üst düzey makam ve mevkilere getirenler şeref yoksunudurlar.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşlarına peşkeş çeken, taraftarlarını yanlarında tutmak için haksız kararlara imza atanlar şeref yoksunudurlar.

Dalkavuklara ve yalancılara aldanan, etraflarını saran ikiyüzlüleri tanımayan ve onların dolduruşuyla hareket edenler şeref yoksunudurlar.

Hiç bir değer/kavram/paradigma üretmeyen, sağlam bilgi, ürün ve değer üretenleri dışlayan ve yok etmeye çalışanlar şeref yoksunudurlar.

Kısa yoldan köşe dönme sevdasıyla haram yiyen, açgözlü olduğu için dolandırıcılara kanan, harama uçkur çözen, işlediği haramı (zinayı) övünerek anlatan ve bunları dinledikten sonra kendisi yapamadığı için dövünenler şeref yoksunudurlar.

Gerçeği çarpıtan, hakikati eğip büken ve doğruları/hakikati savunmayanlar şeref yoksunudurlar.

Zoru görünce yan çizen, ilkelerden uzaklaşan ve mazluma bir tekme de kendileri vurmak için sıraya girenler şeref yoksunudurlar.

Kendi yaptıkları yanlışlarına ve hatalarına zerre kadar toz kondurmayan, kendilerine adeta tapan ve herkese tepeden bakanlar şeref yoksunudurlar.

Kendileri için istediklerini başkaları için de istemeyen, kin, öfke, kıskançlık ve hasedinden çatlayan, masum insanlara zarar vermek için türlü türlü desise ve plan yapanlar şeref yoksunudurlar.

Hukuk ve ahlak ilkelerine göre hareket etmeyen, insanları dolandıran ve acımadan iftira atanlar şeref yoksunudurlar.

Kıskançlık krizlerine giren, öfkelerini kontrol etmeyip etraflarına zarar veren ve bükemediklerim bileği öpmek yerine onu kırmaya çalışanlar şeref yoksunudurlar.

Haksızlıklar karşısında kör, sağır ve dilsiz kesin, zalime destek olan ve mazlumu ezenler şeref yoksunudurlar.

İnsanlığın yararına iş yapanları küçümseyen, onları boğmak için sinsice faaliyet yürüten ve düşmanlarla işbirliği yapanlar şeref yoksunudurlar.

Yüzü kızarmadan ve utanmadan yalan söyleyen, zayıf, korunmasız ve masum canlara kıyan, yapılan katliamları savunan ve vatanlarına ihanet edenler şeref yoksunudurlar.

Mutlu evlilikleri kıskanan, bu evliliklerin bitmesi için uğraşan ve bu uğurda mücadele edeceğini söyleyenler şeref yoksunudurlar.

Sonuç olarak, dinî ve ahlakî değerlere yabancılaşan, dürüst ve erdemli bir hayattan daha ziyade şeytanın ve şeytanlaşmış insanların yanında yer alan, tövbeye yanaşmayan, bilerek günahta ısrar eden, kendilerine bahşedilen sayısız nimetlere nankörlük eden ve kötülük yapmakta yarış edenler şeref yoksunlarının ta kendileridirler. (27.07.2012)

Önceki ve Sonraki Yazılar