“Organ Naklinde Sınırlar” konulu Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi

“Organ Naklinde Sınırlar” konulu Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen “Organ Naklinde Sınırlar” konulu Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı 28 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

A+A-

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen “Organ Naklinde Sınırlar” konulu Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı 28 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Kurul Uzmanı Murat Peçe’nin Kur’an tilavetinin ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı açılış konuşması yaptı. Haçkalı, konuşmasında dinin hayatın her alanını kapsadığını hatta varlığın nihai anlamını kavratmaya yarayan manzumeler bütünü olduğunu, bundan dolayı insanı ve hayatı ilgilendiren her konuda, Din İşleri Yüksek Kurulu’na sorular yöneltildiğini, bu konularda dinin hükmünün merak edildiğini, bu itibarla hayatın başlangıcından ölüme, hatta ölüm sonrası işlemlere kadar, sosyal ve hukuki ilişkilerin, iktisadi alandaki sorumlulukların, bir bütün olarak Müslümanın hayatına dokunan her alandaki işlerin Allah’ın rızasına, dinimizin temel prensiplerine uygun bir şekilde nasıl yürütüleceğine dair Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bir gayret ortaya koymakta olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Din İşleri Yüksek Kurulunun kanunen kendisine tevdi edilmiş olan görevlerinden ilkinin, İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmak olduğunu dile getiren Haçkalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurulumuz bu görevi yerine getirirken, karşılaşılan soru ve sorunlara doğru cevap ve makul çözüm üretilebilmesi, konuyla ilgili oluşturulacak karar ve fetvalarda yol gösterici olması gayesiyle akademisyenlerin ve alan uzmanlarının görüşlerinden yararlanma cihetine gitmektedir. Özellikle de yeni gelişmeler karşısında ihtiyaç duyduğu bilgileri elde edebilmek amacıyla alan uzmanlarını davet ederek ilmi toplantılar düzenlemektedir. Zira vereceğimiz fetvaların, alacağımız kararların sağlam bilgiler üzerine bina edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla Kurulumuz geçmişten bugüne, “وَاَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْࣕ” (Şûrâ, 42/38) ayetinin gereğince sizler gibi değerli ilim ve bilim insanlarıyla bir araya gelerek, özellikle de günümüzde ortaya çıkan yeni gelişmeleri “Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı” başlığı altında ele almış ve bundan sonra da almaya devam edecektir.”

Din İşleri Yüksek Kurulunun öteden beri tıp ve sağlık konularında pek çok konuyu ele alan istişare toplantıları düzenlediğini kaydeden Haçkalı, bu toplantılarda sunulan tebliğ ve müzakerelerin, alınan kararların kitaplaştırıldığını, ilim camiasının ve toplumun istifadesine sunulduğu ifade etti. “Organ Naklinde Sınırlar” başlıklı Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısının da bu minvalde düzenlendiğini, toplantıya on-line ve fiziken katılım sağlayan değerli bilim insanlarına ve alan uzmanlarına teşekkürlerini dile getiren Haçkalı, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine son verdi.

İki oturum halinde düzenlenen ve gün boyunca devam eden olan Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısına tıp, hukuk ve ilahiyat fakültelerinden akademisyen ve uzmanların yanı sıra Sağlık Bakanlığından yetkililer ile Ankara Şehir Hastanesinden alan uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Üye, Uzman ve Uzman Yardımcıları katıldı. İstişare Toplantısı Genel Değerlendirmenin ardından sona erdi.