Ahmet Emin Seyhan

Ahmet Emin Seyhan

Organ nakli caiz midir?

A+A-

Din İşleri Yüksek Kurulu, 19.01.1968 gün ve 3 sayılı gerekçeli kararında “sadece hayatı kurtarmak için değil, bir organı tedavi etmek, hastalığın tedavisini çabuklaştırmak için de organ ve kan naklinin caiz olduğuna, tıbbi ve hukuki kaidelere riayet edilmek şartıyla kalp naklinin de caiz olduğuna” karar vermiştir.
Türkiye dışındaki çeşitli İslâm ülkelerinin yetkilileri de aynı şekilde “organ naklinin cevazına” fetva vermişlerdir. 


Kanaatimizce “ülkemizdeki bazı grupların/ tarikatların/ cemaatlerin önderleri” her ne kadar organ nakline sıcak bakmasalar ve karşı çıksalar da aşağıdaki şartlara “uyularak yapılacak” organ ve doku nakli caizdir. 


1. Zaruret hali bulunmalıdır. Yani; hastanın hayatını veya hayatî bir uzvunu kurtarmak için organ veya doku naklinden başka çare olmadığına “meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen tabipler” tespit edip karar vermelidir.


2. Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine dair doktorların zann-ı galibinin olması gerekir.


3. Organ veya dokusu alınan kişinin bu işlem yapıldığı esnada beyin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekir.


4. Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından “organ veya dokusu alınacak kişinin” sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanın olmaması veya yakınlarının rızasının alınması gerekir.


5. Alınacak organ veya doku karşılığında herhangi bir ücret alınmaması gerekir.


6. Tedavi edilecek hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir. 


Sonuç olarak, sayılan bu şartlar gerçekleştiğinde “organ nakli” kesinlikle caizdir; üstelik sevaptır.

Herkesin bu duyarlılık içinde olması hem dini hem de insani bir görevidir. (14.12.2007)
 

Önceki ve Sonraki Yazılar