Niğde’nin eski adı ne? Büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan zengin bir tarihe sahip

Niğde’nin eski adı ne? Büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan zengin bir tarihe sahip

​​​​​​​Anadolu'nun köklü tarihine ev sahipliği yapan Niğde, kimilerine göre günümüzden 5,000 yıl öncesine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir.

A+A-

Anadolu'nun köklü tarihine ev sahipliği yapan Niğde, kimilerine göre günümüzden 5,000 yıl öncesine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Bu antik şehir, Kimmerler, Medler, Persler, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu gibi büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan zengin bir tarihe sahiptir. Niğde'nin tarihi, eski adlarıyla da şekillenmiştir.

M.Ö. 612 yılında Niğde bölgesi, sırasıyla Kimmerler, Medler ve Perslerin hâkimiyetine girdi. Ancak Büyük İskender'in Anadolu'yu fethetme harekâtıyla bu Pers hâkimiyeti son buldu. Roma İmparatorluğu döneminde, bölge İran kökenli kralların yönetimine girdi ve M.S. 395'te Roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle Bizans İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdi.

nigdenin-eski-adi-nedir-iste-nigdenin-tarihi-1.jpg

1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından, Anadolu'nun fethi hız kazandı ve Niğde, Selçuklu topraklarına dahil oldu. Danişmend Gazi ve oğlu Emir Gazi tarafından fethedilen bölge, Anadolu Selçukluları'nın egemenliği altına girdi.

Osmanlı döneminde, Niğde ilk olarak Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı hakimiyetine girdi, ancak 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra kısa bir süreliğine Karamanoğulları'nın egemenliğine geçti. Daha sonra Fatih Sultan Mehmed döneminde tekrar Osmanlı topraklarına katıldı.

nigdenin-eski-adi-nedir-iste-nigdenin-tarihi-2.jpg

Niğde, Milli Mücadele sürecinde aktif bir rol oynadı, Sivas Kongresi'ne delege gönderdi ve Adana ile Pozantı cephelerindeki direnişte büyük katkı sağladı. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Niğde, il statüsü kazandı. Şehir, Cumhuriyet sonrası dönemde eğitim, bankacılık ve altyapı alanlarında büyüdü ve Niğde Üniversitesi'nin kuruluşu şehrin gelişimine önemli bir katkı sağladı.

Niğde'nin eski adları da tarih boyunca değişti. Antik dönemlerde şehir "Nakita" olarak bilinirdi. Roma döneminde ise şehre "Neoceasarea" adı verildi. Bizans döneminde ise şehir "Niksar" olarak anıldı. Selçuklu döneminde ise şehir "Mestüpsa" olarak bilinirdi.

Günümüzde Niğde, altı ilçeden oluşan önemli bir Anadolu şehri olarak zengin tarihi ve kültürel geçmişiyle hala dikkat çekmektedir.

 

İlgili Haberler