Osman Özdemir

Osman Özdemir

Narh Olsun

A+A-

Milenyumun başlarında 2004-2005 yılından bu yana, Dünya'da insani temel gıdaların birçoğunda ürün fiyatlarında büyük artışlar görülmüştür. Dünya'da tahıl fiyatları örneğin mısır fiyatı 2004 ile 2008 yılları arasında yüzde 80-90 civarında arttı ve o yıllardan bu yana daha da artmaya devam ediyor.

 Diğer bir insani ihtiyaç olan temel gıda fiyatlarında da bu dönemde keskin bir şekilde yükseldiği aşikardır. Süt tozu yüzde 90, buğday yüzde 200 ve pirinç yaklaşık yüzde 50 oranında artmış üretimin az olduğu veya hiç yapılamadığı ülkelerde bu rakamlar 3-4 kat daha fazla artış göstermiştir.

Ekonomisi dalgalı olan kur dalgası sürekli aşağı yukarı dalgalanan ülkelerde pandemi sürecinin de etkisi ile fırsatçıların tekelinde olan temel gıda fiyatlarında acı verici artışlar ortaya çıkmıştır.

 Genç nüfusumuzun fazla olmasıyla övünüyoruz hep lâkin başka ülkelerden ithal edilen bebek maması fiyatları artık almış başını gidiyor. Birçok sektörün aylardır talepleri doğrultusunda ülkemiz tarafından atılan KDV veya farklı indirim yolları hayata geçirildiği düşünüldüğün de artı gelir sağlayan İş İnsanlarının bugünkü fiyatlarını düşürmesi için yeterli adımları atması gerekmektedir.

Vicdanlı işverenlere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gıda fiyatlarını dizginlemek için çözün ne olabilir?

Ecdadımız savaş, ekonomik kriz durumunda tebasını mağdur etmemek için “narh” sistemini kullanırdı.

Narh; azami ve asgari fiyatların belirlenmesi üzerine kurulmuş bir sistemdir. Azami fiyatın üstünde ve asgari fiyatın altında ürün satanların cezai işleme tabii tutulduğu, Narh sistemi hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak amacıyla kullanılırdı. Dolayısıyla ecdadımız Osmanlı ithal malların narh sistemi dışında bırakılmasını sağlamıştı.

İslâm ticaret hukukunda kâr oranlarının mutlak surette sınırlandırmamakla birlikte halkın gelenine tabiî serbest rekabet esasları içerisinde belirlenen fiyatları âdil saymakta. Devletin fiyatlara müdahale etmesi kesinlikle uygun görülmemektedir.

Tirmizî’nin aktardığı rivayet odur ki; '' Medine'yi münevvere de bir kıtlık oluşmuş, oluşan kıtlık da fiyatların çok yükselmesine engel olmak için kendisinden narh koyması istenen Peygamber Efendimiz, bu teklife şu yanıtı vermiştir:

“Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem.”

Bir diğer temel gıda fiyatlarını düşürme stratejisi bu dönem için sektörlerin ekonomik olarak desteklenmesidir.

Geçtiğimiz haftalar içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı birçok temel gıda ürününde KDV oranlarının kaldırılması ya da hatrı sayılır derecede düşürülmesi kararını resmi gazetede onaylayıp halka sunmuştur.

Giderlerin devlet tarafında sübvanse edilerek daha ucuz ürün piyasası oluşmasını sağlamak için adımlar atılmıştır. Sürekli kriz ortamı oluşturmak ve kaosu desteklemek adına piyasaya korku pompalandığı şu günlerde gıda üretiminin desteklenmesi kısa sürede hazineye zarar verse de yakın gelecekte halka ve uzun dönemde üretimde büyümeye büyük katkı sağlayacaktır.

Yunus Emre'nin şu sözü ile yazımı noktalamak isterim.

''Bölüşürsek tok,

Bölünürsek yok oluruz.''

Vesselâm..

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar