Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirildi! Yozgat’tan Böyükata da büyük katkı sağlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirildi! Yozgat’tan Böyükata da büyük katkı sağlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve eğitimde bilgi zenginliği sağlayan "Mesleki Gelişime Yönelik Yönetici ve Öğretmen Videoları" Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata da katkı sağlıyor.

A+A-

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve eğitimde bilgi zenginliği sağlayan "Mesleki Gelişime Yönelik Yönetici ve Öğretmen Videoları" Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata da katkı sağlıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, eğitimi desteklemek ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı "OGM Materyal Projeleri" ile öğretmenlere ve ilgi duyanlara çeşitli bilgi ve materyaller sunuyor.

OGM-MATERYAL internet sitesi, eğitim materyallerini dokümanlar ve videolar halinde sunarak, öğretmenlere, öğrencilere ve toplumun farklı kesimlerinden ilgi gösterenlere ulaşmalarını kolaylaştırıyor. Site, dinamik, etkileşimli ve 3 boyutlu materyallere de yer vererek eğitim materyallerinin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Bu kaynaklar, deneyimli öğretmenlerin yanı sıra akademik çevrelerden de destek alınarak hazırlanıyor ve eğitim alanında sürekli gelişim sağlama amacını taşıyor.

2-469.jpg

2023 YILINDA PAYLAŞILAN "MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN VİDEOLARI"

2023 yılının ilk yarısında tamamlanan "Mesleki Gelişime Yönelik Yönetici ve Öğretmen Videoları," hem Türkiye içinden hem de yurt dışından erişilebilir durumda bulunuyor ve bu videolar, çeşitli eğitim konularını ele alıyor.

Bu konular arasında bilgi toplumu ve siber güvenlik, bireysel farklılıklara yönelik eğitim ve değerlendirme yöntemleri, E-Twinning Erasmus projeleri ve etkinlikleri, eğitsel nöro bilim, fikri mülkiyet hakları, gençlerle iletişim, iletişimin gücü, insan kaynağı yönetimi ve kurumsal bağlılık, izleme ve değerlendirme, kariyer planlama, kişisel zaman yönetimi, matematiksel modelleme, okul kültürünün geliştirilmesi ve üreten okul iklimi, okul-veli-çevre ve toplum ilişkileri, okul yöneticilerinin akademik başarı, mesleki gelişim ve rehberlik koordinasyon sorumlulukları, sosyal etkinlikler, kulüp faaliyetleri ve toplum hizmeti çalışmaları, sürdürülebilirlik, tasarım odaklı düşünce, TÜBİTAK projeleri, Ulusal Ajans ve kalkınma ajansı projeleri, yabancı dil öğretiminde yeni yaklaşımlar, yeni nesil çocuk, ergen ve yetişkin öğrenmesi, zümrelerin etkin kullanımı, 21. yüzyıl eğitim becerileri, acil durum ve risk yönetimi, aktif öğretim yöntemleri, beyin temelli öğrenme, çağdaş öğrenme ve öğretme yaklaşımları, etik davranış ilkeleri, kariyer rehberliği, medya okuryazarlığına giriş, ortaöğretimde akran zorbalığı, ortaöğretimde öğretim süreçlerinin analizi ve gelişimi, program okuryazarlığı, biyoloji, fizik, kimya ve matematik derslerinde süreç odaklı sınıf içi değerlendirme gibi birçok önemli tema bulunuyor.

PROJE TABANLI ÇALIŞMALAR ÖNEM KAZANIYOR

Bu videolar arasında özellikle "TÜBİTAK Projeleri, Ulusal Ajans ve Kalkınma Ajansı Projeleri" başlığı altında bilgi ve deneyimlerini paylaşan Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bu faaliyetin içinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Böyükata, proje eğitimlerine uzun yıllardır katıldığını ve özellikle ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere ve öğrencilere proje konularında rehberlik etmenin önemine vurgu yapıyor. OGM-MATERYAL videolarının öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağladığı bir portal olan Öğretmen Bilişim Ağı ve ÖBA Sitesi üzerinden de yayınlandığını belirtiyor.

Videoları izleyen öğretmenlerden gelen olumlu geri dönüşler, bu materyal ve videoların eğitimcilerin farkındalığını artırdığını ve yeni bilgilerle donattığını gösteriyor. Videolarda içerik ve somut örneklerin yer almasının faydalı olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca, öğrencilere proje hazırlama ve yönetme konularında rehberlik eden videoların bu konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olduğu belirtiliyor.

 

İlgili Haberler