Ahmet Emin Seyhan

Ahmet Emin Seyhan

Meleklerin Yardımı Nasıl Olur?

A+A-

Kur’ân-ı Kerim, belli sayıdaki meleklerle müslümanlara yardım edildiğini haber vermektedir. Ancak bunun mahiyeti açık ve sarih ifade edilmediği için farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Çoğunluğun kanaatine göre bu yardım “meleklerin insan suretinde yeryüzüne inmeleri, savaşa katılmaları ve düşman askerlerini öldürmeleri” şeklinde olmuştur, olmaktadır ve olacaktır.


Ancak bize göre konuyla ilgili âyetlerde de ifade edildiği üzere meleklerin yardımı “maddî destek” şeklinde değil “kalplerin rahatlaması, huzur, itminân, rûhi sükûnet ve kendine güven duygusunun inananların kalplerine ulaştırılması” şeklinde olmuştur, olmaktadır ve olacaktır.
Nitekim melekler Yüce Allah’tan aldıkları emir gereği, manevî mahiyette ve psikolojik planda yardımı hak eden mü’minlerin gönüllerine, “Allah’ın mutlaka inananlarla beraber olduğu” hissini/duygusunu ulaştırır, onları yüreklendirir ve motive eder.


Hz. Muhammed de hicret esnasında yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e Sevr Mağara’sında; “Üzülme Allah bizimle beraber” derken aynı inançla hareket etmiş, meleklerin manevî yardımlarının kendileriyle olduğunu ve görünmez güçlerle desteklendiklerini bu sözleriyle ortaya koymuştur.


Nitekim âyetin devamında da ifade edildiği üzere onlar, dilleriyle Allah’ın kendileriyle beraber olduğunu ifade etmelerinden hemen sonra rahatlamış, bunun üzerine Allah Teâlâ kendi katından onlara güven duygusu bahşetmiş ve görünmeyen güçlerle desteklemiştir. Nitekim Yüce Allah, gerçek anlamda iman etmiş mü’minlerin kalplerine rûh (ilâhî ilham/ manevî yardım) indirmiş ve meleklerini de bu ilahî ilhamı ulaştırmakla görevlendirmiştir. Kur’ân’ın ifadesine göre Hz. İsa da aynı şekilde kutsal rûh (ilâhî ilham) ile güçlendirilip desteklenmiştir.


Resûlullah’ın ashabtan şâir Hassan b. Sabit’e “Ruhü’l-kudüs (ilâhî ilham)”  nimetini bahşetmesi için Yüce Allah’a dua etmesi de ilâhî ilhamın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Davalarının haklılığına bütün kalpleriyle inanan bir grup insan, Allah Teâlâ’nın melekler vasıtasıyla gönderdiği bu “manevî yardım” ile benzer inançtan yoksun sayıca ve maddî bakımdan üstün düşmana karşı her zaman zafer kazanmışlardır.


Dolayısıyla önemli olan, bu yardımı hak edebilecek sağlam ve sarsılmaz bir imana sahip olmak ve sadece Yüce Allah’tan yardım talep etmektir. Bu gerçekleştirildiğinde gözle görülmeyen ama kalpte hissedilen güven duygusu, cesaret ve motivasyonla harekete geçen mü’minler haklı mücadelelerini mutlaka kazanacaklardır.


Sonuç olarak, meleklerin mü’minlere yardımı muhakkaktır. Ancak bunun mahiyeti tartışmalıdır. Bize göre bu yardım “gözle görülmeyen ama kalpte hissedilen sağlam ve sarsılmaz inanç, cennet müjdesi, derin iç huzuru, kendine güven duygusu, psikolojik rahatlama, cesaret,  vb.” sonrası yapılacak her türlü maddî ve manevî çalışmayla/faaliyetle kazanılacak başarılardır, zaferlerdir, keşiflerdir, icatlardır. (03.07.2009)
 

Önceki ve Sonraki Yazılar