KOP’un Yenilikçi Projesi tanıtıldı

KOP’un Yenilikçi Projesi tanıtıldı

KOP İdaresi tarafından KOP Eylem Planına alınan ve desteklenen; uygulayıcısı çiftçilere hem zamandan hem yakıttan hem de sudan önemli tasarruf sağlayan yenilikçi Zebra/Şeritvari Sürüm Yöntemi, Tarla Günü Etkinliği ile tanıtıldı.

A+A-

Suyun her bir damlasının bile son derece kıymetli olduğu günümüzde KOP İdaresi tarafından KOP Eylem Planına alınan ve desteklenen; uygulayıcısı çiftçilere hem zamandan hem yakıttan hem de sudan önemli tasarruf sağlayan yenilikçi Zebra/Şeritvari Sürüm Yöntemi, Tarla Günü Etkinliği ile tanıtıldı. Mevcut kuraklığa rağmen toprakta su hasadı yapabilen ve sulama yapmadan tohumların yüzde 80 oranında ilk çıkışı yapmasına imkân veren Zebra Sürüm ile kazanan üretici oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından; KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı (KOP TEYAP) ve KOP Kırsal Kalkınma programları kapsamında desteklenen Koruyucu Tarım Teknikleri kapsamında; sahada Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Zebra (Şeritvari) Sürüm Tekniği, Konya’nın Karatay İlçesine bağlı Ovakavağı Mahallesinde düzenlenen Tarla Günü Etkinliği ile tanıtıldı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Kırşehir Kaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şahin, TARMAK-1 Başkanı Şenol Önal ile çok sayıda davetlinin katıldığı Tarla Günü etkinliğinde, yan yana bulunan iki parselde zebra sürüm yöntemi ile pulluklu sürüm yönteminin kıyaslaması yapılarak zebra sürüm yönteminin üstünlüğü kanıtlandı.

“KOP İdaresi Olarak, Şeritvari Sürüm Tekniği Projesinin Arkasındayız”

KOP Bölgesinin 4 milyon 400 bin hektarlık tarım alanı ile Türkiye’nin yüzde 19’una karşılık geldiğini ancak aldığı yağış miktarı ve kullanılabilir su varlığı bakımından Türkiye’de en yetersiz bölgelerin başında geldiğine dikkat çeken KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Gelir bakımından tarıma bağımlılığı yüksek olan bölgede, tarımda suyun etkin kullanılması yerelde ve merkezi kuruluşlarca büyük önem verilen ve üzerinde geniş kapsamlı çalışmalar yapılan bir konudur. Ancak düşen yağışların ve sulama suyunun etkin kullanımı için doğrudan yapılacak faaliyetlerin yanında mevcut suyun tasarruflu kullanılmasıyla ilgili yapılabilecek önemli tedbirler de mevcuttur. Doğal yağışlardan yararlanmayı ciddi oranda artırabilecek su hasadı da diyebileceğimiz, bu tedbirler kamuoyunun dikkatinden kaçmaktadır. Toprakta organik maddesinin artmasına, toprak altında yaşayan solucan benzeri canlıların yaşamasına, anız yakılmasının önlenmesine, toprak yapısını iyileştirerek daha fazla su tutmaya, su rezervlerinin daha tasarruflu kullanımına ve bölgede kuraklık ve erozyonun etkilerinin azaltılmasına; tarım girdilerinin düşmesine ve verimin artmasına katkı sağlayacak faaliyetlerden olan; KOR-TAR, bölgede ilk defa kalkınma için tüm paydaşlarla birlikte hazırladığımız eylem planından itibaren Başkanlığımızın takibindedir. Şeritvari/Zebra Sürüm Yöntemi bölgemizde, ilk defa KOP İdaremiz sayesinde hayata geçme imkânı bulmuştur. Proje, hem hassas tarıma girmekte hem de bölgemize önemli bir yeniliğin kazandırılması bakımından gözde bir projedir. Projeye emeği geçen Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve tüm ortaklarına, tarlaları başta olmak üzere tüm imkânlarını seferber ederek önderlik yapan önder çiftçilerimiz; Murat Küçükerkan, Nusret Aydıncı, Osman Özkaya, Mehmet Sağ, Yüksel Ünlü, Mustafa Göroğlu, Tahir Özkaya, Mahmut Türkmen, Mustafa Sarıkaya, Nuh Özdemir ve Fahri Durgut’a ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Projenin arkasındayız, genel kabul görene kadar Kalkınma İdaresi olarak üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.