Kırgızistan Özgen’de İmam Serahsi Camii ve Külliyesi dualarla açıldı

Kırgızistan Özgen’de İmam Serahsi Camii ve Külliyesi dualarla açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan’ın Özgen şehrinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan Özgen İmam Serahsi Camii’nin açılışını yaptı.

A+A-

Kırgızistan’ın Özgen şehrinde TDV tarafından yaptırılan İmam Serahsi Camii ve Külliyesinin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bu camimiz Kırgızistan Devleti'nin 30. bağımsızlık yılı için bir hediye olmuştur. Rabbimiz bu camimizi birlik ve beraberlik, barış ve kardeşliğin merkezi eylesin” dedi.

807372ce-be2b-42e9-b15e-0950d87b5b7e-1-1200x800.jpg

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan’ın Özgen şehrinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan Özgen İmam Serahsi Camii’nin açılışını yaptı.

Ünlü İslam alimlerinden İmam Serahsi’nin türbesinin yanı başında inşa edilen caminin açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye’den selam getirdiğini ifade ederek, “Bugün, bu kıymetli topraklarda, bir kutlu mabedin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk, onur ve heyecan duyduğumu açıkça ifade etmek isterim. Zira bu toprakların İslam kültür ve medeniyetinde çok özel bir yeri vardır.” dedi.

24ef3ffa-71cf-4713-9897-351e6dbe9914-1-1200x800.jpg

Başkan Erbaş, bu toprakların, tarih boyunca insanlığın ufkunu aydınlatan nice âlimlerin, erenlerin yetiştiği bir diyar olduğunu söyledi.

İslam düşüncesinde ve toplumlarında, hayatın kalbinde, şehrin merkezinde, medeniyetin temelinde cami olduğnu belirten Başkan Erbaş, “İnsanlık tarihi, bir mabedin etrafında oluşmuştur. Kur’an-ı Kerim yeryüzünün ilk mabedi olan Kâbe’yi, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak bize tanıtmaktadır. Peygamber Efendimiz de hicretten sonra Medine-i Münevvere’de ilk yaptığı iş bir mescit inşa etmek olmuştur. Medine’de İslam toplumu, işte o Mescid-i Nebevi’nin etrafında şekillenmiştir.” diye konuştu.

a0b70e6d-a2ae-4e55-b9fa-7574d108242d-1-1200x800.jpg

“Camiler, yardımlaşmanın, beraberliğin, kardeşliğin merkezidir”

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin inşa ettiği bu mescidin işlevlerini anlatarak, “Mescid-i Nebi; ihtiyaçlarının karşılandığı, sorunların çözüme kavuşturulduğu, kimsesizlerin himaye edildiği bir hayat merkezi olmuştur her zaman. Edebin, adabın, ilmin, ve irfanın aşılandığı bir hayat merkezi olmuştur. Bir mektep olarak hizmet sürekli vermiştir. Nitekim İslam’ın en güzide topluluğu olan sahabe nesli işte o mescitte yetişmiştir.” ifadelerini kullandı.

 

Camilerin tevhit inancının sembolü olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, “Camiler, yardımlaşmanın, beraberliğin, kardeşliğin merkezidir. İslam toplumlarının kimliğidir. Minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık nizamının öğretildiği; ilim, ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği hakikat merkezleri, mektepleri olmuştur.” şeklinde konuştu.

005a43bc-633d-4635-8f6b-0c98708d1f76-1-1200x800.jpg

“Müslümanlar büyük medeniyetler kurmuşlardır”

İslam’ın insanlığın huzur, hukuk ve güzel ahlak çizgisini ifade ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Son ilahi mesaj Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde ve Hazreti Muhammed’in izinde yürüyen Müslümanlar, Endülüs’ten Fergana vadisine, Peygamberlerin mirası üzerine yükselen ve hikmete dayalı köklü bir ilim geleneği ve büyük medeniyetler kurmuşlar ve insanlığın ufkunu aydınlatmışlardır. Yüzyıllar sonrasına yön verecek eserler telif eden bu alimlerimiz, İslam’ın huzur, hikmet ve esenlik iklimini bütün dünyaya taşımışlardır. İşte büyük âlim, fakih, kelam bilgini İmam Serahsî bunlardan biridir.  Pek çok kitabının yanında özellikle el-Mebsût adlı muhteşem eseri; Hanefî mezhebindeki fıkhî görüşlerin ve delillerinin en geniş şekilde ele alındığı ve sistemli bir tahlilinin yapıldığı ilk ve en hacimli çalışmadır.”

“Bizler, aynı inancın, tarihin ve kültürün mensuplarıyız.” diyen Başkan Erbaş,  “Fergana Vadisinden yedi kıtaya ilim, hikmet ve muhabbet taşıyan bir medeniyetin mensuplarıyız. İslam düşüncesinin ve ahlakının maverası olan bu coğrafyanın ilim, hikmet ve kültür dünyamıza kazandırmış olduğu zenginlikleri, nesillerimize en güzel şekilde aktarmanın, coğrafyamızın, ümmetin ve insanlığın geleceği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Camimiz Kırgızistan Devleti'nin 30. Bağımsızlık yılı için bir hediye olmuştur”

Başkan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“İslâm medeniyet tarihinin en bereketli merkezlerinden biri olan Fergana vadisine mührünü vuran ve kaynaklarımızda “İmamların güneşi” olarak kendisinden bahsedilen Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî’yi rahmet ve şükranla yâd ediyor, adının verildiği böylesi muhteşem bir caminin inşa edilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu muazzam eserin ortaya çıkmasında maddi-manevi desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah Hem milletimiz hem Cumhurbaşkanlarımızın da büyük destekleri ile bu cami inşallah çok güzel hizmetler verecektir. Öyle inanıyorum ki bu camimiz Kırgızistan Devleti'nin 30. Bağımsızlık yılı için bir hediye olmuştur. Yüce Rabbimiz bu camimizi birlik ve beraberlik, barış ve kardeşliğin merkezi eylesin. İlim irfan, bilgi hikmet merkezi kılsın. Ahlakın, adabın ve faziletin mektebi kılsın.”

Caminin açılışını gerçekleştiren Başkan Erbaş, daha sonra hutbe irad etti ve Cuma Namazını kıldırdı.

Başkan Erbaş ayrıca İmam Serahsi’nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

Açılışa, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgız KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Din Komisyonu Başkanı Toygonbay Abdikarov, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.