İlk bildirimler için son gün 31 Ağustos

İlk bildirimler için son gün 31 Ağustos

Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin ilk bildirimlerini en geç 31 Ağustos 2021 olduğunu söyledi.

A+A-

Yozgat Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut, gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin ilk bildirimlerini en geç 31 Ağustos 2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerektiğini söyledi.

SMMMO Başkanı Bulut, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Genel kural olarak bildirim yapma yükümlülüğü getirilen Kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır. Ancak kurumlar vergisi mükellefleri ilk bildirimlerini 31 Ağustos 2021 gün sonuna kadar İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formunu doldurarak vereceklerdir. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler; gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır. Yukarıda belirtilenlerin yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.”