Ahmet Emin Seyhan

Ahmet Emin Seyhan

Hz. Aişe, Hz. Muhammed ile Kaç Yaşında Evlendi?

A+A-

Hz. Aişe’nin Peygamberimizle evlendiğinde 7, 9, 11, 12 veya 13 yaşında olduğu şeklindeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu rakamları ortaya atanlar eksik araştırma sonucu böyle bir sonuca ulaşmışlardır. Ayrıca bu rakamları ortaya atanların “bir iyi niyet sorunu” olduğu anlaşılmaktadır.


Hz. Muhammed’e bu büyük iftirayı atanlar ve onu “sübyancı” olmakla itham edenler genellikle İslam düşmanlarıdır. Ama onların eline bu malzemeyi verenler ise “şekilci ve lafızcı” bir kısım cahil Müslümanlardır. Zira onlar, Hz. Aişe’nin Peygamberimizle evlendiğinde 17 yaşında olduğunu haber veren “diğer sağlam rivayetler” yerine “9 yaşında olduğunu söyleyen zayıf rivayetleri” tercih etmişlerdir.


Bilindiği üzere yaşadığı dönemde Hz. Peygamber’e iftira atanlar olduğu gibi, ölümünden sonra da onu yanlış tanıtmak için mücadele eden İslam düşmanları hep olmuştur. Ancak üzüntü verici olan ise, bu iftiraları düşünmeden alıp nakledenler yüzünden bu malumatların rivayet malzemelerinin arasına girmiş olmasıdır. Ve bu rivayetleri tahkik ve tenkit etmeden aktaranlar sebebiyle de Hz. Muhammed’in asırlardır yanlış tanıtılıyor olmasıdır.


Oysa gerçeğe ulaşmak çok basittir. Hz. Peygamber’in Hz. Aişe ile “10 yıl evli” kaldığı tarihi bir gerçektir ve Hz. Muhammed vefat ettiğinde Hz. Aişe’nin 27 yaşında olduğu bilgisi güvenilir kaynaklarda yer almaktadır. 


Dolayısıyla bu evliliğin 10 yıl sürdüğü bilindiğine göre 27’den 10 sayısı çıkarıldığında Hz. Aişe’nin Peygamberimizle evlendiğinde 17 yaşında olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.


Hal böyleyken “senedi sahih ama metni yanlış anlaşılan hadisleri” ve bunların yer aldıkları “sonradan kutsallık kazanmış kaynakları” esas alarak ve bu rivayetlere toz kondurmayarak, Hz. Aişe’yi daha 9 yaşında iken evlenmiş gibi gösterme gayretlerine ve Hz. Peygamber’i de “sübyancı” ilan etme girişimlerine “fiili destek” olmak ve bu karalama kampanyasında “bir figüran” olarak kullanılmayı kabullenmek doğru değildir. Böyle yapanların ya da bu konuda tarafsız kalıp susanların veya bazı cahillerden gelecek tepkilerden korkarak “kararı okuyucuya bıraktıklarını” söyleyenlerin “İslam âlimi olabilmeleri” kesinlikle mümkün değildir.


Hz. Âişe’nin hicri 605 yılında Mekke’de doğduğu ve 622 yılında hicretten sonra Medine’de Hz. Peygamber ile evlendiği tarihen sabittir. Dolayısıyla buradan Hz. Âişe’nin evlendiğinde 17 yaşında olduğu sonucu zaten ortaya çıkmaktadır. Hz. Âişe’nin Hz. Peygamber’den sonra 40 yıl daha yaşadığı ve 67 yaşında iken hicri 672 yılında Medine’de vefat ettiği bilgisi de bu gerçeği teyit etmektedir.


Bu bakımdan günümüzde Hz. Peygamber’i “sübyancı” olarak tanıtmak isteyenlerin kullandıkları “yanlış yorumlanan hadislerin” sened ve metin yönünden “sahih olduğunu savunup” bu adamların eline malzeme/ koz vermek yanlıştır. Zira onlar, bu çürük ve yanlış bilgileri kullanarak İslam’a olan kin ve nefretlerini kusmakta, Hz. Peygamber’i 9 yaşında küçük bir kız çocuğuyla evlenen “kötü bir şahsiyet” olarak tanıtmakta, insanların İslam’dan ve Müslümanlardan nefret etmelerine yol açmaktadır. İşte bütün bunlarda “dolaylı ya da dolaysız” payı olanlar vebaldedir ve ahiret günü yaptıklarının hesabını mutlaka vereceklerdir.


Sonuç olarak Hz. Aişe, Hz. Muhammed ile evlendiğinde 17 yaşındadır. Onun bu yaşta olduğunu haber veren rivayetler ve tarihi gerçekler bu bilgiyi teyid etmektedir. Bu nedenle dikkate alınması gereken “senedi sahih ama metni çürük” veya “metni yanlış anlaşılan rivayetler” değildir.

Dolayısıyla “senedi sahih ama metni yanlış yorumlanmış hadislere” itibar ederek Hz. Muhammed’in 9 yaşında bir kız çocuğuyla evlendiğini söylemek/ iddia etmek, Hz. Peygamber’i “sübyancı” olarak tanıtanlara “fiili destek” olmak ve bu karalama kampanyasına “figüran” olarak yazılmayı kabullenmek anlamına gelir.

Ve bu durum, asla bir Müslümana yakışmadığı gibi “safını net bir şekilde belli etmeyerek” söz konusu yanlış bilginin ortalıkta dolaşmasına “dolaylı katkı sağlamak” anlamına da gelir ve bunun ahiretteki vebalinden kurtulmak da mümkün olmaz. (27.06.2008)
 

Önceki ve Sonraki Yazılar