Gençlik ve Gönüllülük Çalıştay’ı Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılacak

Gençlik ve Gönüllülük Çalıştay’ı Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılacak

“Genç Değişim, Genç Gelişim” başlıklı proje kapsamında “Gençlik ve Gönüllülük Çalıştayı” 04-05 Aralık tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilecek.

A+A-

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde ve Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen “Genç Değişim, Genç Gelişim” başlıklı proje kapsamında “Gençlik ve Gönüllülük Çalıştayı” 04-05 Aralık tarihinde yapılacak.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, yaptığı açıklamada; gençlerle, 5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü’nde gönüllüğü konuşacaklarını söyledi.

Uğuz, “Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanabilir. Gönüllüler; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, iyi beşerî ilişkiler, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip olabileceği gibi, bu nitelikleri taşımadığı halde toplum için bir şey yapmak isteyen bireyler de olabilir. Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak “gönüllü” olmasıdır. Gönüllülüğün profesyonel ve kişisel gelişimi desteklemek, sosyal ve profesyonel çevreyi geliştirmek ve nitelikli bir özgeçmiş oluşturmaya yardımcı olmak gibi somut faydaları da vardır. Gönüllü çalışmalar sayesinde iş tecrübesi kazanan gönüllüler kariyer beklentilerini yükselterek daha yüksek maaşlı ve nitelikli işlerde istihdam edilebilirler.
Gençlik ve Gönüllülük Çalıştayı’nda genç istihdamı için gönüllülüğün istihdama katkısı üzerine durulacak. İstihdam piyasasında aranılan niteliklerin kazanılmasında ve iş bulmada gönüllülüğün rolünü ve işlevini gençlerle ve karar alıcılarla birlikte ele alacağız.”dedi.

sorged-8.jpg

GÖNÜLLÜLÜK BİREYE NELER KAZANDIRIR?

“ Gönüllü olarak yapılan etkinlikler, sonunda bir kazanç beklentisi güdülmese de, bireylere çeşitli nitelikler kazandırabilir.” diyen Uğuz, “Özellikle, henüz öğrencilik aşamasında olan, meslek yaşamına atılmamış ya da profesyonel yaşamdan uzak, toplumsal işbirliği deneyimi olmayan vb. bireyler için, bir STK bünyesinde diğer gönüllü ve profesyonel ekiple birlikte çalışmak, bireyin başka toplumsal projelerde kendine güveninin artmasını sağlayacaktır. Toplum yararına gönüllü çalışan bireylerin toplum içindeki saygınlığı artabilir ve toplum tarafından takdir edilebilir. Bu saygı ve takdir, gönüllünün hizmet götürdüğü hedef gruplardaki bireyler tarafından gösterilebileceği gibi, sivil toplum camiası ya da toplumun geneli tarafından da ifade edilebilir. Gönüllüler, diğer bireylerin toplumsal çalışmalara katkı sağlaması açısından da örnek oluşturur. Gönüllünün gördüğü saygı ve takdir, hiç bir şekilde, hizmet götürdüğü grubun bireylerinden ya da diğer insanlardan kendini daha üstün görme hakkını vermez. ‘Alçakgönüllülük’, gönüllülüğün erdemlerinden biri olmalıdır. Çevresi geniş olsun olmasın, bir birey, gönüllü çalışmalar sayesinde çevresini genişletebilir ve yeni arkadaşlıklar kurabilir. Toplumsal ilişkileri gelişmiş olmayan bireyler için gönüllü çalışma, önemli bir sosyalleşme olanağıdır. Bu süreçte bireyin topluma karşı duyarlılığı da gelişir. STK’nın çalışma sahası ya da gönüllünün dahil olduğu etkinlik, daha önce hiç tanımadığı bir sahaya adım atmasını sağlayabilir, hatta yaşamında yeni ufuklar açabilir.”ifadelerini kullandı.

Yeniufuk