Doç. Dr. Fahri Seker’den “Devlet ve Ekonomi” sohbeti

Doç. Dr. Fahri Seker’den “Devlet ve Ekonomi” sohbeti

BEYDER’in “Cuma Sohbetleri”nin bu haftaki konuğu Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fahri Seker oldu.

A+A-

BEYDER’in “Cuma Sohbetleri”nin bu haftaki konuğu Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fahri Seker oldu.

beyder1-1.png

Seker, “Devlet ve Ekonomi” başlıklı sohbetinde özetle şunları söyledi:

“Ekonomik ilişkiler insan yaşamının önemli bir parçasıdır. Ekonomik ilişkileri de kapsayan, insan ve devlet, toplum ve devlet ilişkilerinin nasıl olması gerektiği konusu eski Yunan filozoflarından bu yanagündem belirleyen konular olmuştur. Nitekim Platon, meşhur ‘Devlet’ isimli eserinde, ekonomik ilişkiler dâhil yaşamın bütün boyutlarının ancak ‘Erdemli İnsan’sayesinde nitelik kazanacağı yaklaşımını ortaya koymuştur. Sanayi Devrimi sonrasında devletin ekonomideki etkinliğiyle ilgili iki temel yaklaşımdan bahsetmek mümkündür. Bunlardan bir tanesi liberal ekonomik yaklaşım ki, tabiatta var olan doğal düzenin benzeri bir ilişkinin özünde ekonomik ilişkiler için de geçerli olduğu esasına dayanır. Bu bakış açısına göre devletin ekonomiye müdahalesi uygun değildir; edecekse de çok sınırlı olmalıdır. Piyasa kendi dinamikleri çerçevesinde üreticilerle tüketicilerin, arz ve talep olarak somutlaşan ilişkileriyle şekillenir ve bu ilişkiden taraflar memnundurlar. Diğer bakış açısı ise devletin ekonomiye müdahalesini esas alan sosyalist yaklaşımdır. Bu yaklaşımda üretim unsurlarının mülkiyeti devlete aittir. Özel mülkiyet olgusu ve rekabet ilişkisi yoktur. Üretilecek mal ve hizmetlerin neler olacağının, kimler için ve ne kadar üretileceklerinin kararı devlet tarafından verilir. Bu iki yaklaşımdan sosyalist yaklaşım 20. yüzyıl boyunca Sovyetler Birliği öncülüğünde uygulanmışsa da 1991 yılında işlevselliğini kaybetmiştir. Günümüzde devlet ve ekonomi ilişkilerine bakıldığında ne mutlak anlamda liberal anlayışın, ne de planlı anlayışın hâkim olduğu bir ekonomik düzenden bahsedilebilir. Daha çok her iki anlayışın, ancak ağırlıklı olarak liberal anlayışın baskın olduğu, ama ülkeden ülkeye düzeyi değişmekle birlikte devletin de ekonomiye müdahalesinin makul görüldüğü karma bir ekonomik sistem tercih edilmektedir.”

Program bitiminde Recep Temel, Doç. Dr. Fahri Seker’e BEYDER ve katılımcılar adına teşekkür etti ve günün anısına, Türker Göksel’le birlikte kaleme aldıkları “Meslek Ahlâkı” isimli kitabı takdim etti. 

Yeniufuk