Diyanet-Sen Yozgat Şube Başkanı Berker: Din görevlileri toplumun önderi

Diyanet-Sen Yozgat Şube Başkanı Berker: Din görevlileri toplumun önderi

Diyanet-Sen Yozgat Şube Başkanı Hamza Berker, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir mesajı yayınladı.

A+A-

Diyanet-Sen Yozgat Şube Başkanı Hamza Berker, din görevlilerinin hayatın her anında toplumun yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi.
Diyanet-Sen Yozgat Şube Başkanı Hamza Berker, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Toplumsal bir ihtiyaçtan doğan Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1986 yılından beri 1-7 Ekim tarihlerinde kutlandığını dile getiren Şube Başkanı Berker, Toplum açısından son derece önemli olan camiler ve din görevlilerinin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek, onların gerçek işlevini ortaya koymak, sıkıntılarını dile getirmek ve çözüm önerileri sunmak, camilerin daha işlevsel hale gelmesini sağlamak gibi ihtiyaçların “Camiler ve Din Görevlileri” haftasının kutlanmasına zemin hazırladığına dikkat çekti.

Bu yıl “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” teması ile kutlanacak olan hafta boyunca çeşitli etkinliklerle cami ve din görevlilerinin öneminin anlatılacağına değinen Şube Başkanı Berker, “İbadetler ferdi olarak yapıldığı gibi bir kısmı da toplu olarak yapılır. Toplu ibadet mekanları camilerdir. Zaten cami, kelime manası olarak "Toplanma Yeri" demektir. Bu topluluğu sevk ve idare eden birilerinin olması tabiidir. İmam Hatipliğin kaynağı da buradan başlar. Bu gün ülkemizin en ücra köşesinden metropol şehirlerine kadar her köşesinde din görevlilerimiz halkımıza din hizmeti sunmaktadır.
Camiler, Allah katında en sevimli ve kutsal mekânlardır. Bu mekanlar, kutsallığını ve önemini Allah’ın evi olmasından ve kıblemiz olan Kabenin şubesi olarak değerlendirilmelerinden almaktadır. Camilere cemaat olmak ise, maddî ve manevî bakımdan, o mübarek mekânları imar ve ihya etmek demektir.
Nitekim yüce kitabımızda “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.” (Tevbe, 9/18.) ayeti, bu hususu bütün yönleriyle önümüze koyan ilahî bir fermandır.
Camiler, bulundukları yörenin sosyal hizmetlerinde, devamlı ışıldayan ve çevresini aydınlatan bir kandil gibidirler. Kutsal camilerimiz kadar, bu camilerde görev yapan insanlar da önemlidir. Çünkü toplumumuzda temel insani ve ahlaki değerlerin yaşamasına, toplumumuzun manen yükselmesine önemli katkılar sağlayan, camilerimizin inşa ve imarında rol alan, dünyevi bir karşılık beklemeden büyük fedakarlıklarda bulunan, samimi davranış ve güler yüzleriyle gönüllerini bütün insanlara açan, hikmet dolu sözleri, dinlendirici hoş sohbetleriyle büyük, küçük herkesin gönlünü kazanan ve görev mahallerinde büyük azim ve gayretle dini hizmetleri en güzel bir şekilde sunmaya gayret eden Din Görevlilerimiz, bu şerefli hizmetleriyle Peygamberimizin varisleri olmuşlardır.
Yüce dinimiz İslam’ın Kur’an ve sünnetten neşet eden değerlerinin hayata dönüşmesinde camiler tarih boyunca önemli görevler icra etmiştir. Bu yönüyle camiler, bizlere ufuk çizip yön tayin eden vahyin ve nebevi düsturun doğru anlaşılıp en güzel şekilde yaşanan bir hayata dönüşmesinde aktif rol oynamaktadır. Camilerimiz yalnızca ibadethane değil aynı zamanda sosyal hayatın içinde yer alan eğitim ve kültürel hayatın çok canlı bir şekilde yaşandığı mekanlardır. Dinimizin öğretildiği, yardıma muhtaçların yardımına koşulduğu camilerimiz aynı zamanda milli birlik ve bütünlüğümüzün de teminatıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan bir çok olay camilerimizin ve din görevlilerimizin vatan savunmasında ne denli öneme sahip olduklarını gösteren yüzlerce örnekle doludur.
Nitekim 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da din görevlilerimiz salaları ile darbenin durdurulmasında oldukça etkin rol oynamıştır.. Camiler ve din görevlileri dün olduğu gibi bu günde ülkemizin birlik ve beraberliği için çalışmaya hazırdır.
Bu vesileyle, kendisini aziz milletimizin dinî ve manevi hayatına hizmete adayan değerli din görevlilerimizin “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nı tebrik ediyorum " dedi.

Yozgat Hakimiyet