Ahmet Emin Seyhan

Ahmet Emin Seyhan

Çocuklarda Din Eğitimi

A+A-

Çocuklar anne babaya Yüce Allah’ın bir hediyesi ve emanetidir. Bu emaneti korumak, anne-babanın kulluk görevinin başında gelir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim; “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır” buyurarak çocukların aileler için “bir imtihan” olduğuna dikkat çekmiştir.


Bu imtihanı kazanmak mümkün olduğu gibi kaybetme tehlikesi de mevcuttur. Dolayısıyla çocukların ruh dünyaları anne-babaların ellerindeki kıymetli bir cevher gibidir ve bilinçli anne ve babalar, çocuklarını bir mum gibi şekillendirir. Onların sağlıklı din eğitimi alması için çabalar, onlara rol model olur ve her türlü yanlıştan korumak için ellerinden geleni yaparlar.

Zira bunun da kulluğun bir parçası olduğunu bilirler.


Çocuk en güzel şekilde işlenmesi gereken bir elmas gibidir. Onu korumak, en iyi şekilde terbiye etmek, din ve ahlak eğitimi almasını sağlamak vizyon ve öngörü meselesidir. Basiret ve feraset sahibi bir ebeveyn, çocuklarının nasıl bedenen sağlıklı yetişmesini arzularsa hem kendisinin hem de çocuklarının ilerleyen yıllarda mutlu olmaları ve büyük acılar yaşamamaları için de manevî değerlere bağlı olarak yetişmelerine özen gösterirler.


Dolayısıyla çocuklarına karşı ölçülü ve dengeli olur, onlara sevgi, şefkat ve merhamet beslerler. Onları en iyi şekilde yetiştirmenin/eğitmenin gayreti içinde olurlar. Şu kısacık dünya hayatında çocuklarına sadece maddî imkân sağlamaktan ziyade, onların dürüst, güvenilir, ahlaklı ve erdemli bireyler olmaları için çalışırlar. Hiç şüphesiz bunu başarabilmek de sağlıklı ve doğru bir din eğitimiyle mümkün olabilir.


Yüce dinimiz İslam, devletin gözetim ve denetimi altında çocukların din eğitimi almalarını sağlama görevini anne ve babanın omuzlarına yüklemiştir. Çocuğu hayata hazırlamak, ona güzel bir kişilik/kimlik/karakter/şahsiyet kazandırmak, temel dinî bilgileri öğrenmesini sağlamak, anne ve babanın çocuğuna karşı en önemli vazifesidir. Çünkü bu özelliklere sahip olmak hakkı, çocuğun ebeveyn üzerindeki haklarındandır.


Nitekim Hz. Peygamber; “Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir terbiyeden daha üstün bir miras bırakmamıştır” diyerek tam da bu gerçeğe işaret etmiştir. Bu itibarla gerek camilerde gerekse de devlete bağlı Kur’ân Kursları’nda açılan yaz kurslarına çocukları göndermek, bu konuda onları motive etmek ve duyarlı olmak gerekir.


Rabbim cümlemizi çocuklarını en güzel şekilde terbiye eden, doğru, güvenilir ve sağlıklı bir din eğitimi almalarına imkân/zemin hazırlayan ve onlara en güzel şekilde model/örnek olan basiret ve feraset sahibi anne ve babalardan eylesin. (13.02.2009)

Önceki ve Sonraki Yazılar