Çevrimiçi eğitim semineri düzenlendi

Çevrimiçi eğitim semineri düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademisyenlerine yönelik proje konulu çevrimiçi eğitim seminerleri düzenlendi.

A+A-

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademisyenlerine yönelik proje konulu çevrimiçi eğitim seminerleri düzenlendi.


Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın içerik tasarımına da katkı verdiği “Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Seminerleri” etkinliği 26-27 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM) ve Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTUAM) iş birliği ile üniversitenin akademik personeline yönelik düzenlenen seminerlerde YOBÜ’den Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Tokat GOP Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sefa Tarhan, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir ve Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Temel eğitim semineri verdiler.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden Ersoy Çarkıt’ın moderatörlüğünde yürütülen etkinlikte, bilimsel araştırma çalışmalarının proje tabanlı yürütülmesi ve bunun için proje yazımı ve yönetimine ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı. “Temel Kavramlar” başlığı altında Prof. Dr. Sefa Tarhan, “Projenin Bileşenleri” başlığı altında Prof. Dr. Nurettin Demir, “Projenin Planlanması” başlığı altında Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve “Bulguların Analizi” başlığı alında Prof. Dr. Hamdi Temel bilgi ve deneyimlerini aktardılar. TÜBİTAK programlarına yönelik bilgilerinde verildiği seminerlerde, katılımcıların sorularına da cevap verildi.


Seminer veren akademisyenlerin gönüllü ve özverili gayretleriyle yıllardır birlikte eğitim verdiklerinden bahseden ve etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje faaliyetlerinin önemine değinerek, “Proje tabanlı çalışmalarla, araştırmacılar sorumluluklarını yerine getirmede daha azimli olurlar. İşin ehli olanlara karşı saygı duygusu gelişir. Çalışmalarda amaç belirlenmesi sağlanır ve amaca dönük izlenecek yollar planlanır. Araştırma hedeflerine ulaşmada sabır ve kararlılık gösterme eğilimi güçlenir. Birlikte iş yapılan ve işbirliği yapılan kişilerin haklarına saygı duygusu da gelişir.” dedi.


Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilimsel araştırma projeleri ile mevcut bilgi birikiminin artırılmasına; geçmiş ve gelecek ilişkisi kurarak disiplinli bir çalışma süreci gerçekleştirilmiş olacağını ifade etti. Bir araştırma için yürütücü, yönetici, grup lideri olma bilincinin güçleneceğine, takımın ve ekibin öneminin daha iyi görüleceğine vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, projelendirilmiş araştırmalarla faaliyet ve ilerleme bütünlüğünün sağlanmış olacağının altını çizdi. Bu yolla iş paketleri, iş tanımları ve görev dağılımları nitelikli hale getirilip, ekipte yer alanların bireysel özelliklerini, kendisinde var olan farklı yönlerini tanıyabileceğini ve ortaya çıkartabileceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Böyükata, disiplinli çalışma süreçleri ile nitelikli sonuçlara ulaşılabileceğini vurguladı.


Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Nitelikli bilgi, entelektüel bilgi nitelikli makalelerle aktarılıyor. Böylesi makaleler daha çok okunuyor ve ilgi çekiyor. Nitelikli makaleler de nitelikli ve güvenilir veriler üzerinden yazılıyor. Nitelikli veriler ise çoğunlukla proje tabanlı araştırmalarla üretilebiliyor” dedi.