Bozok Üniversitesi hibrit eğitim modeline geçecek

Bozok Üniversitesi hibrit eğitim modeline geçecek

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerini yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

A+A-

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerini yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Üniversitelerin açılması ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Sevgili Öğrencilerimiz; 2020-2021 bahar dönemi için senatomuzda çok yönlü bir değerlendirme yaptık. Sizlerden gelen geri bildirimler sonucunda da karma (hibrit) eğitim modelini benimsedik. Üniversitemiz ve sizler için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ DUYURDU

Öte yandan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptığı paylaşımda, “Üniversitemiz 18.02.2021 tarihli ve 2021.005.025 sayılı Senato Toplantısında Kovid-19 küresel salgın sürecine ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın görüşü ve Yükseköğretim Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ile ilgili yayımladığı Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberinde yer alan ilkeler göz önünde bulundurularak çok yönlü bir değerlendirme yapılmıştır. Öğrenciler ile yapılan geri bildirim ve sanatoda yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yık bahar yanyıında önlisans, lisans ve lisansüstü derslerin işlenmesina ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında 1 Mart 2021 tarihinde eğitim-öğretim başlayacak ve karma (hibrit) eğitim yöntemi uygulanacaktır.” dedi.

TEORİK DERSLER DEVAM EDECEK

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında uygulamak dersler seyreltilmiş şekilde, küçük gruplar halinde ve ilgili akademik birimlerin planlayacağı tarihlerde yüz yüze, teorik dersler ise çevrimiçi yürütülecektir. Üniversitemizde yüz yüze uygulamalı derslere devam eden öğrenciler, kayıt yaptırdıkları teorik derslere çevrimiçi olarak devam edeceklerdir.” diyen  Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın açıklamasının devamı şöyle:

Uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim şeklinin, hangi sın ve bölümlerde uygulanacağı ve ölçme yönteminin nasil olacağı ile ilgili bilgilendirmenin akademik Şartlan uygun olan akademik birimlerde; sınıfta ders anlatılabileceği ve öğrencilerin bir kısmının sınıfta, diğer öğrencilerin ise çevrimiçi derse bağlanabildiği bir yöntem uygulanmaya başlanılacaktır. Bu konuda gerekli altyapı çalışmaları Üniversitemiz. UZEM tarafından planlanacaktır.

Yüz yüze yapılan derslerin sınavlarının yüz yüze, çevrimiçi yapılacak derslerin ölçme- değerlendirmesi ise Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama Esaslanna göre yapılacaktır.

Üniversitemiz kampüsleri sürekli açık olacak olup, öğrenciler önceden randevu alarak ders sorumluları ve ödev, proje vb. çalışmaları hakkında yüz yüze görüşebileceklerdir.

Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitim-öğretime devam etmek istemeyen öğrenciler, kayıt dondurma haklarından yararlandırılacaktır.

Töm öğrencilerimiz için uygulama laboratuvarlar, kütüphane, uygulama alanları, bilgisayar kaboratuvarları ve diğer kampüs imkânları pandemi kuralları çerçevesinde kullanıma açık bulundurulacaktır.

Uygulamak eğitimlerde azami dikkat gösterilerek tüm akademik birimler tarafından pandemi ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.

Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Yozgat İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun olası kararla, pandeminin seyri ve aşılama çalışmalarnın hızına göre Senatomuzun almış ve birimlerin web saftalannda yayınlamış olduğu kararlarda, değişiklik yapılabilecektir. Olası gelişmeler ya da değişiklikler Üniversitemiz resmi web sayfası ve ilgili birimlerimizin web sayfalarında ilan edilecektir.

Öğrencilerimize, öğretim alamanlarmıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.