Ahmet Emin Seyhan

Ahmet Emin Seyhan

Aldatılmayı İsteyeni Aldatacak Birileri Hep Bulunur!

A+A-

“Devletten veya belediyelerden haklı ve meşru olarak ihale alıp istifade ve kâr eden kimseleri, yardımda bulunsunlar diye hayır kurumlarına yönlendirmek de bir sakınca var mıdır?” sorusuna Prof. Dr. Hayreddin Karaman hocamız şu cevabı vermiştir:

“Hayır işlesin diye teşvik ve sevk ettiğiniz kimseler müslüman iseler ve siz istemeseniz bu yardımı yapmayacak idiyseler ve/veya bir daha iş ve ihale alamam diye bu yardımı yaparlarsa bundan ecir (sevap) alamazlar. Ama kayıtlı ve şeffaf olmaları şartıyla hayır kurumları bundan istifade edebilirler; çünkü onların bir zorlamaları ve baskıları söz konusu değildir, verenin de baskı altında verdiği bilgisine sahip değillerdir…”, “Bir yerlere yardım edecek diye bir kimseye “layık, ehil, en iyisi, en hesaplısı, kamu için en yararlısı olmadığı halde” ihale verilirse yapılan ihanet olur ve elbette caiz olmaz.”

Hayreddin hocamızın bu içtihadı gayet açıktır ve buradan herhangi bir yolsuzluğa ve rüşvete fetva vermediği ortadadır. Aksini iddia edenler ve onun sözlerinin bir kısmını alıp gerçeği çarpıtanlar kesinlikle iyi niyetli kimseler değildir. Zira hocanın beyanını çarpıtmak, söylemediğini söyletmek, hakikati eğip bükmek ve iftira atmak doğru değildir.  Böyle yapmak İslâmî bir davranış olmayacaktır. Bu nedenledir ki Hayreddin hocamız, bilerek ve isteyerek kendisini yanlış anlamaya şartlanmış olanları tekrar uyararak şunların altını çizmiştir:

“Benim talebim ise şudur: Dini bir konudan söz ederken kullanılan kelimelerin, konulan kayıtların ve şartların -virgülüne kadar- önemi vardır. Sözün bütünü değil de içinden bir parçası alınır ve nakledilirse mana bozulur ve yanlış anlama ihtimali artar. Bu sebeple yukarıdaki sözümü nakledenlerin olduğu gibi aktarmalarını isterim.”

“Evet, iş olmuş bitmiş, işi (ihaleyi) alan kâr etmiş, işi veren de ona -şahsi menfaati ile hiçbir ilgisi bulunmayan- bir vakfın, derneğin, hayır kurumunun adını vererek oraya yardımda bulunmasını rica etmiş, o şahıs da ya Allah rızası için veya ileride yine iş alma niyetiyle (bunu bilmemiz mümkün değildir) istenen yardımı yapmış. Ricada bulunanın kişinin, o kişi layık olmadığı halde ona tekrar -bu yardım sebebiyle- iş vermeye de niyeti yok…”

“Din, ahlak, sosyal adalet, yoksullukla mücadele gibi alanlarda hizmet veren kurumlara ve kuruluşlara -bunların hizmetlerinden rahatsız olanlara rağmen- yardımlar devam etmelidir.”

Görüldüğü üzere Hayreddin Karaman hocanın ifadeleri gayet açık ve anlaşılırdır. Bunları çarpıtmak yanlıştır ve vebaldir. Israrla ona iftira atmak ve rüşvete cevaz verdiğini iddia etmek ahlaktan, hakkaniyetten, dürüstlükten ve insaftan uzak bir yaklaşımdır. Dolayısıyla insanların kafalarını karıştırmak, bir İslâm âlimini itibarsızlaştırmaya ve değersizleştirmeye çalışmak, gerçeklerin üzerini örtmek ve hakikati çarpıtmak büyük günahtır. Böyle yapanların şahitliği kabul edilmez; zira bu, Kur’ân’ın emridir.  Çünkü böyle yapan kimseler açıkça iftira gibi büyük bir suç işlemektedirler. Dolayısıyla bu kimselerin önce Yüce Allah’a tövbe etmeleri, sonra da hocadan helallik istemeleri gerekir. Aksi halde kul hakkı ihlali nedeniyle ahirette “varsa” sevaplarını kaybetmeleri, yoksa da hocanın günahlarını yüklenmeleri kaçınılmaz bir son olarak kendilerini beklemektedir. Nitekim hocamız bu durumu şöyle ifade etmiştir:

“Haksızlığa uğrayan kimseye hakkı, zalimin (kişinin malına, canına, namusuna, şerefine haksız olarak zarar veren kimsenin) sevabından alınır, bu yetmezse mazlumun günahlarından zulmü karşılayan miktarı zalime aktarılır; yani Allah mazlumun hakkını zalimden almadıkça onu bağışlamaz.”

Sonuç olarak, gerçeğin peşinde olmak ve Hakk’ın ilkelerinden ayrılmamak her mü’minin görevidir. Mazluma sahip çıkmak, ilkeleri savunmak ve zulüm işleyenleri de belki anlar ve yanlıştan dönerler diye sevgi ve şefkatle uyarmak icap eder. Hâlâ doğruları anlamak istemeyerek menfaati icabı gerçeği gizleyenlere, hatada devam edenlere, sağlıklı tefekküre yanaşmayanlara ve körü körüne atalarını taklit edenlere söylenecek tek şey belki de şu olabilir: “…Allah onları kahretsin, nasıl da uyduruyorlar! (Yalanların peşinden gidiyorlar! Aldatıyorlar! Aldatılıyorlar! Tercihlerini aldatılmaktan yana kullanıyorlar!)”[1] (14.03.2014)

 

[1] et-Tevbe 9/30.

Önceki ve Sonraki Yazılar