Ahmet Bulut: Hükümet, talepleri karşılıksız bırakmadı

Ahmet Bulut: Hükümet, talepleri karşılıksız bırakmadı

Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, uzun süredir iş dünyası, vergi mükellefleri ve STK’ların, yoğun bir şekilde kesinleşmiş borçların yeniden yapılandırılması çağrısına hükümetin talepleri karşılıksız bırakmadığını söyledi.

A+A-

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (YSMMMO) Başkanı Ahmet Bulut, uzun süredir iş dünyası, vergi mükellefleri ve STK’ların, yoğun bir şekilde kesinleşmiş borçların yeniden yapılandırılması çağrısına hükümetin talepleri karşılıksız bırakmadığını söyledi.

SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, yaptığı açıklamada; 7326 sayılı yeni yasayı mükellefleri vergi incelemelerinde koruyacak eskiye dönmeden Temiz bir sayfa açmak gibi bir kanun olarak değerlendirdi.

Bulut, “Uzun süredir iş dünyası, vergi mükellefleri ve STK’lar, yoğun bir şekilde kesinleşmiş borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi bir çok düzenlemenin yapılmasını talep ediyordu. Hükümet, sahadan gelen bu talepleri karşılıksız bırakmadı, talep edilen söz konusu düzenlemeleri iş dünyası ve STK’ların görüşlerini de alarak yasalaştırdı” dedi.

İçinde kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, ihtilaflı alacakların tasfiyesi, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemelerin yer aldığını vurgulayan Bulut, “Bundan önce çıkan 7256 sayılı kanunda da Sadece borçların yapılandırması vardı.Bir çok mükellefimiz vergi ve sgk borçlarını yapılandırdı ancak pandemi nedeniye kapalı olan bir çok işyeri yapılandırılan taksitleri yatıramadı.Aynı kanunun genişletilmiş olarak mükellefe yine kolaylık getirecek 7326 sayılı kanun da mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,Gibi bir çok vergi konusunda mükelleflerimize adeta Temize çıkma fırsatı doğmuştur. Matrah ve vergi artırımı aynı şey değil. Matrah artırımı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanları; vergi artırımı ise KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisi beyanları (muhtasar) için geçerli” diye konuştu.

“31 AĞUSTOS’A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK”

Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları, tahakkuk eden vergileri de peşin veya ilk taksiti Eylül 2021 ayı sonuna kadar olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri gerektiğini kaydeden Bulut, “Ayrıca, ilk iki taksitin süresinde ödenmesi de zorunlu bulunuyor. Sadece artırımda yapmak yeterli değil, tahakkuk eden vergilerin ödenmesi de şart. Matrah ve vergi artırımının geçerli olabilmesi için, tahakkuk eden verginin peşin veya ilk taksiti Eylül 2021 ayı sonuna kadar olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, artırımın geçerli olabilmesi için, ilk iki taksitin süresinde ödenmesi de şart.Mükellefler eğer yeni düzenleme ile matrah artırımı yapıp borçları yapılandırıp ödeme yapmayacaklarsa hiç başvuruda bulunmasınlar.Mükelleflerimiz böyle çıkan kanunlarda hemen Biz mali müşavirleri arayıp aman af çıkmış borçları yapılandır diyor. Ama ödemeye gelince maalesef yapılmıyor.”ifadelerini kullandı.