4 madde karara bağlandı! Sorgun'a bakın ne yapılacak

4 madde karara bağlandı! Sorgun'a bakın ne yapılacak

Yozgat İl Genel Meclisi Temmuz ayı birinci birleşim toplantısını Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

A+A-

Yozgat İl Genel Meclisi Temmuz ayı birinci birleşim toplantısını Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin ilk maddesinde Kadışehri ilçesinde Temel Eğitim Okulları bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesinin okul bakım onarım giderleri tertibinde bulunan ödenekten ihtiyaca karşılık 40 bin liralık ödeneğin Kadışehri ilçesi okul bakım onarım giderleri harcama kalemine aktarılması görüşüldü. Yapılan görüşmede oy birliği ile kabul edildi.

Aile ve sosyal politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşların bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezi müdürlüğü adına tahsisli olan İl Özel İdaresi bütçesinin gayrimenkul büyük onarım giderleri harcama kaleminin 16 bin 018 liralık ödeneğin iptal edilerek aynı ödeneğin mamul mal alımları harcama kalemine aktarılması gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde ise mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Sorgun ilçesi Yenimahalle de bulunan taşınmaz üzerinde Sorgun Rehberlik ve Araştırma merkezinin hizmet verdiği taşınmazın üzerinde yeni okul yapılması planlandığından, Sorgun ilçesi Yeni mahallede bulunan taşınmaz üzerine yeni bir okul yapılması amacıyla Milli Eğitim bakanlığı adına tahsis edilmesi maddesi görüşüldü. Yapılan görüşmenin ardında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Sorgun İlçesi Cihanşarlı köyüne paketleme tesisinin yapılması meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Sorgun İlçesi Cihanşarlı köyüne kayıtlı taşınmazın depolama alanı olarak öngörülen alanda kuruyemiş ve benzeri gıda maddelerine ilişkin imalat ve paketleme ve pazarlama işlemi yapılacağından bu alanın sanayi alanı olarak ilan edilmesi talep edildiğinden mevcut yapılaşma koşullarını muhafaza etmek koşuluyla depolama alanından sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan rapor İmar ve bayındırlık Komisyonu başkanı Aziz Başak tarafından okundu.

Başak, “Sorgun ilçesi Cihanşarlı köyünde bulunan parsele ilişkin imar planı değişikliği kapsamında mevcut yapılaşma koşullarını muhafaza etmek koşuluyla depolama alanından sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan rapor komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi.